• 2007-11-30

Urojone

Punktem wyjścia dla projektu Porządki Urojone jest kontekst, w jakim funkcjonują i jaki wytwarzają dwie realizujące go instytucje: Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Abteiberg Museum w Mönchengladbach. Ów kontekst to w przypadku łódzkiego muzeum przede wszystkim tradycja konstruktywistycznej awangardy oraz jej powojennych kontynuacji, w przypadku muzeum z Mönchengladbach zaś – minimalizm i konceptualizm lat 60/70.
Wystawa – będąca spotkaniem muzealnych kolekcji oraz prac współczesnych artystów – nie służy jednak przypomnieniu tamtych artystycznych zjawisk, skupia się natomiast na dzisiejszych możliwościach ich aktualizacji i przepracowania. Pokazuje twórczość, która mniej lub bardziej manifestacyjnie odwołuje się do form i kodów wypracowanych na użytek awangardowych i neoawangardowych strategii, przy czym nawiązuje do nich nie po to, by je z nostalgią celebrować, lecz po to, by poddawszy przewrotnemu recyklingowi, użyć do jak najbardziej współczesnych celów.
Zasadniczym odniesieniem jest tutaj sztuka dwóch artystów, których losy splotły się z losami stojących za projektem muzeów, Edwarda Krasińskiego (1925-2004) i Marcela Broodthaersa (1924-1976). Dokonywane przez nich operacje – zarówno pełne patafizycznej dezynwoltury nawiązania Krasińskiego do konstruktywizmu, jak i surrealistyczno-ironiczna gra Broodthaersa z estetyką minimalizmu i konceptualizmu – zdają się bowiem wchodzić w  intrygujący dialog z dzisiejszymi praktykami artystycznymi. Aby ukazać, jak rozległe i zróżnicowane jest pole owego dialogu, do projektu Porządki urojone zostali zaproszeni współcześni twórcy reprezentujący różne generacje i środowiska, manifestujący różne postawy i wychodzący z różnych doświadczeń. O ich wyborze nie decydowały formalne podobieństwa, a jedynie otwartość i gotowość zmierzenia się z koncepcjami awangardowych (i neoawangardowych) poprzedników a zarazem z historią powiązanych z nimi muzealnych instytucji. 
Wystawa otwierana 13 grudnia w łódzkim Muzeum Sztuki stanowi pierwszą część całego projektu. Druga mieć będzie miejsce w Abteiberg Museum w Mönchengladbach i zostanie zainaugurowana 2 marca 2008 roku. W projekt włączone są również wydarzenia odbywające się w warszawskim Instytucie Awangardy – paramuzealnej instytucji, dla działalności której kontekst stanowi pracownia Edwarda Krasińskiego wraz z pozostawioną w niej unikalną instalacją artysty.   
organizatorzy: Muzeum Sztuki w Łodzi, Abteiberg Museum, Mönchengladbach

współpraca: Instytut Awangardy, Warszawa

kuratorzy: Susanne Titz, Jarosław Suchan, Andrzej Przywara

Dodaj komentarz