Open House

Warszawska wystawa Open House przedstawia projekty wykorzystujące najnowsze inteligentne technologie w kształtowaniu i rozwoju koncepcji przestrzeni mieszkalnej. Pokazuje dom przyszłości jako miejsce nowych doświadczeń przestrzennych i nowych rozwiązań ekologicznych. Wykraczając poza projektowanie gadżetów mających zautomatyzować codzienne czynności, twórcy wystawy badają, w jaki sposób nowe technologie mogą wpłynąć na inteligentne kształtowanie przestrzeni mieszkalnej, kontakt z nią i jej ulepszanie.
Udział architektów i projektantów odróżnia Open House od innych wystaw związanych z technologią. Twórcy prezentacji, wychodząc z założenia, że kreatywność architektów i projektantów jest konieczna, jeśli nowa przestrzeń mieszkalna ma wpłynąć korzystnie na jakość życia, zamówili projekty domów przyszłości u architektów z całego świata. Zaproszenie dotyczyło pomysłów, które byłyby propozycjami całościowych rozwiązań, możliwych do zrealizowania w ciągu najbliższych dwudziestu lat i które odnosiłyby się do czterech kwestii stanowiących rdzeń projektu: komunikacji, komfortu, łatwości adaptacji i równowagi ekologicznej.
Na zaproszenie odpowiedziały czterdzieści cztery zespoły. Wszystkie projekty – mimo że różnorodne formalnie – przedkładały rozwiązania wynikające z potrzeb człowieka nad technologiczną brawurę. Po zapoznaniu się z pracami i przeprowadzeniu warsztatów, w których udział wzięli kuratorzy wystawy, eksperci i przedstawiciele zespołów projektowych, ostatecznie projekty zamówiono u szesnastu zespołów. Projektanci ze Stanów Zjednoczonych, Europy, Australii, Azji i Meksyku stworzyli wizje, które wyznaczą kierunek myślenia o mieszkaniach na następne dwie dekady.
Projekty przygotowane na wystawę Open House prezentują nowe modele przestrzeni publicznych i prywatnych oraz nowe rozwiązania dostosowane do zmieniających się stylów życia. Projektanci wraz z zespołem kuratorów rozwinęli pierwotne koncepcje, biorąc pod uwagę trzy założenia, które wyznaczają także trzy części wystawy. Część zatytułowana Inteligentne domy prezentuje rozwiązania dotyczące wygody i trwałości. Pomysły na inteligentne życie to z kolei nowe koncepcje odnoszące się zarówno do sposobów funkcjonowania w indywidualnych jednostkach mieszkalnych, jak i egzystencji
w mieście jako całości. Podobnie jak twórcy w dziale Inteligentne domy, autorzy projektów prezentowanych w części Pomysły na inteligentne mieszkanie skupili się na zagadnieniu zrównoważonego rozwoju, a ponadto starali się w innowacyjny sposób zinterpretować zagadnienie zdolności adaptacji do nowych warunków. W części Inteligentne materiały zaprezentowano natomiast projekty, w których najnowocześniejsze inteligentne materiały znalazły zastosowanie w otoczeniu domowym. W ramach wystawy zobaczyć można również kalendarium prezentujące historyczne koncepcje domów przyszłości, takich jak Dymaxion House R. Buckminstera Fullera, Monsanto House of the Future M. Goody’ego i R. Hamiltona czy wizjonerskie projekty z lat sześćdziesiątych XX wieku.

Kuratorzy: Jochen Eisenbrand (Vitra Design Museum), Gloria Gerace (Art Center College of Design), Susanne Jaschko
Kurator ze strony CSW: Justyna Wesołowska
Otwarcie wystawy: piątek 30 listopada, godz. 18.00
Wystawa czynna do 16.02.2008

CSW Zamek Ujazdowski

Dodaj komentarz