• 2007-11-23

Patrząc na starość. Kultura wizualna starości

Z inicjatywy Instytutu Socjologii UAM oraz Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu zorganizowana została interdyscyplinarna konferencja naukowa zatytułowaną: Patrząc na starość. Kultura wizualna starości, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2007 roku w Galerii Miejskiej Arsenał.

Jednym z najważniejszych procesów zachodzących w europejskich społeczeństwach, w tym również w polskim jest ich starzenie się. Wydłużanie się czasu życia jednostki połączone z ujemnym przyrostem naturalnym sprawiają, iż ludzie starsi stają się rosnącą zarówno liczebnie, jak i pod względem społecznego znaczenia kategorią społeczną. Zmianom tym bardzo rzadko towarzyszy zmiana statusu kulturowego ludzi starszych, w dalszym ciągu stanowią oni kategorię, którą traktuje się jako marginalną, nieistotną, funkcjonującą na obrzeżach życia społecznego. Starzenie się jest traktowane jako proces nieunikniony, ale też powszechnie nieakceptowany społecznie, preferowane jest bowiem to, co nowe, bezprecedensowe, młode. Konferencja Patrząc na starość skoncentrowana będzie przede wszystkim na próbie zaprezentowania zarówno kultury wizualnej ludzi starych, starości i starzenia się, jak i sposobów patrzenia na nią, strategii radzenia sobie z nią i jej społecznego zagospodarowywania. Organizatorzy chcą dodatkowo potraktować centralną dla tych rozważań kategorię a więc starość, w sposób maksymalnie szeroki, nie tylko dosłowny, ale też metaforyczny. Oznacza to, iż w polu zainteresowania powinni się znaleźć nie tylko ludzie starsi, ale również procesy starzenia się przedmiotów, mediów, idei, miejsc. Nasz stosunek wobec osób starych jest ściśle powiązany z sposobami postrzegania starości w ogóle.

Dodaj komentarz