Tanatos w nowych dekoracjach

W Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku Roman Lewandowski wygłowsi wykład w ramach cyklu Strategie sztuki. Prelekcja opatrzona jest tytułem Tanatos w nowych dekoracjach (problematyka śmierci w sztuce współczesnej).

Idea śmierci stanowi jeden z fundamentalnych tematów kultury. Sztuka, chociaż od zawsze uczestniczyła w referowaniu jej kodów, bywała jednak także wyzwaniem dla obowiązujących tabu oraz standardów dzięki potencjałowi i dynamice swych dramatycznych wyobrażeń. Genre śmierci pojawia się w sztuce współczesnej na wiele sposobów. Jest dyskursem ustawicznie „pracującym”, którego kształt nigdy nie posiada charakteru ostatecznego, zaś jego nurtem płyną indywidualne strumyki przenikających się i różnicujących artystycznych wypowiedzi. Specyfiką drugiej połowy XX wieku, a także czasów najnowszych, jest łączne potraktowanie kilku praktyk artystycznej wypowiedzi. Składają się na ów proces – wyodrębnienie obszaru i parcelacja jego „umeblowania”, artykulacja postaw i przejawiających się figur wyobraźni, wreszcie porządkowanie dyskursu śmierci i jego rozproszenie w akcie kreacji dzieła. Problematyka ta znalazła swoją szczególnie wyrazistą artykulację w pracach m.in. Andy Warhola, Christiana, Boltanskiego, Gerharda Richtera, Andresa Serrano, Jenny Holzer, Arayi Rasdjarmrearnsook, Ene-Liis Semper, Grzegorza Klaman, Mirosława Bałki, Zuzanny Janiny, Katarzyny Kozyry oraz Zbigniewa Libery.

28.11.2007, godz. 18:00,
Galeria Kameralna, Słupsk, ul. Partyzantów 31a

Dodaj komentarz