• 2007-11-22

Stanisław Dróżdż, Pojęciokształty. Poezja konkretna

W Polskim Instytucie w Bratysławie zostanie otwarta wystawa Stanisława Dróżdża. Artysta w 2003 roku reprezentował Polskę na 50. Biennale w Wenecji. Jednocześnie należy do klasyki polskiej konceptualnej awangardy. Nigdy, jak sam oświadcza, nie tytułował swoich prac. Pojęciokształty to nazwa, którą Stanisław Drożdż, międzynarodowej sławy twórca poezji konkretnej, nadaje kolejnym cyklom wydruków od 1967 roku, czyli od czterdziestu lat.

sdrozdz

Konsekwentne, minimalistyczne, ograniczone kolorystycznie do czerni i bieli projekty wykorzystują przestrzeń, jaka wytwarza się pomiędzy znakami w systemach językowych i logicznych. Z chirurgiczną precyzją artysta wydobywa językowe elementy naginając, multiplikując i skracając składniowe struktury i przenosząc je w realną przestrzeń konstruowaną w galerii.

Stanisław Drożdż urodził się w 1939 roku w Sławkowie. Początkowo mieszkał i uczył się w Sosnowcu. Ukończył Technikum Ekonomiczne we Wrocławiu. W 1959 roku rozpoczął studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył w 1964 roku, choć samo magisterium uzyskał, na podstawie wydanej przez siebie książki "Poezja konkretna", dopiero w roku 1979. Zawierała ona prace, życiorysy i biobibliografię autorów-konkretystów polskich.

Był organizatorem sesji i wystaw poezji konkretnej, zarówno krajowej jak i zagranicznej. Od 1968 roku pokazuje swoje prace, od 1971 roku jest na stałe związany z Galerią Foksal w Warszawie, ale wystawiał również w wielu innych krajowych galeriach. W swoim dorobku ma około 300 wystaw krajowych i zagranicznych – indywidualnych i zbiorowych. Prace Drożdża znajdują się w zbiorach muzeów krajowych i zagranicznych.

wernisaż 27.11.2007 godz. 17:00

Dodaj komentarz