• 2007-11-21

Rozmowy o realnych utopiach

25 października o godzinie 15 w TR w Warszawie Janusz Czapiński wygłosi odczyt pod tytułem Rozmowy o realnych utopiach. Od 1991 Janusz Czapiński roku bada jakość życia Polaków. Kierowane przez niego badania Diagnoza Społeczna są szeroko komentowane i przynoszą często zaskakujące dane na temat sposobów życia i postaw Polaków. Jeden z zasadniczych wniosków płynących z tych badań jest taki, że Polacy nauczyli się budować swoje szczęście niezależnie od świata polityki. Czapiński, choć zauważa wzrost indywidualnego szczęścia, nie jest skłonny do bezkrytycznej apologii kierunku, w jakim rozwija się sytuacja w Polsce. Rewersem indywidualnego szczęścia jest atomizacja i niski poziom kapitału społecznego, co przekłada się bezpośrednio na jakość życia zbiorowego.

Janusz Czapiński (ur. 1951) – psycholog społeczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się m.in. społeczną adaptacją jednostek w sytuacji przemian ustrojowych i ekonomicznych, problematyką reklamy, uwarunkowaniami wartościowania oraz poczucia szczęścia. Jego główne prace to: Wartościowanie – zjawisko inklinacji pozytywnej. O naturze optymizmu (1985), Wartościowanie – efekt negatywności. O naturze realizmu (1988), Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej (1992).

TR, ul. Marszałkowska 8, Warszawa

Dodaj komentarz