• 2007-11-21

COP dla przyszłości

Wystawa, przygotowana z okazji 70-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, zlokalizowana została w specjalnie zaadaptowanej hali obok Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli. Aranżacja zbudowana z rozmachem na powierzchni 1400 m kw. przenosi widza w czas tworzenia nowoczesnej gospodarki II Rzeczypospolitej.

img_4021_485

Wystawa po raz pierwszy przypomina w tak szerokim zakresie jedno z największych osiągnięć II Rzeczpospolitej, jakim było powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego w latach 1937-1939. Organizacja ekspozycji w Stalowej Woli nie jest przypadkowa, gdyż właśnie to miejsce było wizytówką COP, symbolem „stalowej woli narodu polskiego wybicia się na nowoczesność”, dzieckiem nowego patriotyzmu, nowoczesnej myśli technicznej i architektonicznej, realizowanej we własnym, niepodległym państwie.
W kraju wyniszczonym zaborami, wojną i światowym kryzysem, w dodatku zagrożonym przez potężnych sąsiadów na wschodzie i zachodzie, realizacja inwestycji przemysłowych była zadaniem niezwykle trudnym. A przecież w niewiarygodnie krótkim czasie udało się wybudować i uruchomić potężne, nowoczesne zagłębie przemysłowe wraz z infrastrukturą komunikacyjną i mieszkaniową. W ten sposób nie tylko miał zostać wzmocniony potencjał obronny Polski, ale przede wszystkim dokonał się rozwój cywilizacyjny terenów ubogich, dotkniętych bezrobociem, zacofanych gospodarczo. Znaczenie COP-u dla historii Polski i regionu jest wciąż zbyt mało spopularyzowane.

Wystawa w atrakcyjnej formie ukazuje ideę i główne założenia COP oraz jego najważniejsze osiągnięcia. Przypomina twórców COP i historię wybranych zakładów działających w jego ramach, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji. Lepszemu zrozumieniu sytuacji gospodarczej II Rzeczypospolitej oraz uświadomieniu wagi utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego służy zaprezentowanie inwestycji, mających miejsce w okresie poprzedzającym jego budowę, w tym m.in. powstanie portu w Gdyni, funkcjonowanie zakładów w tzw. trójkącie bezpieczeństwa, fabryk zbrojeniowych oraz realizowanie planów elektryfikacyjnych i komunikacyjnych. Mocno zaakcentowana została miastotwórcza rola COP. Ta część wystawy pozwoli poczuć charakterystyczną atmosferę życia miejskiego poprzez odtworzenie ulicy lat 20. i 30. XX w.
Przewodnikiem po wystawie jest Melchior Wańkowicz, największy piewca COP-u. To ze „Sztafety” zostały zaczerpnięte tytuły poszczególnych części wystawy i cytaty jej towarzyszące. Multimedialna prezentacja wybranych zakładów, wywodzących się z Centralnego Okręgu Przemysłowego i działających do dziś, pozwoli na ukazanie ciągłości idei COP.
–Ekspozycja łączy tradycyjny przekaz wiedzy o COP z najbardziej nowoczesnymi metodami wystawienniczymi – mówi dyrektor Muzeum, Lucyna Mizera, inicjatorka przedsięwzięcia i autorka scenariusza. – Na wystawie znajduje się kilkaset eksponatów i 109 wielkoformatowych fotografii z 40 instytucji muzealnych, archiwów i osób prywatnych. W trzech salach kinowych prezentowane są filmy, w tym także z 20-lecia międzywojennego, w fotoplastykonie można obejrzeć setkę zdjęć, które nie znalazły miejsca na ekspozycji, posłuchać wspomnieć budowniczych COP W celach edukacyjnych został przygotowany panel interaktywny, który ułatwi zrozumienie fenomenu gospodarczego, jakim był COP.
Wystawie towarzyszy album „Od niepodległości do nowoczesności” w wersji polsko-angielskiej, katalog, przewodnik po wystawie, który prowadzi widza wyznaczonymi szlakami tematycznymi na ekspozycji.

Autorzy wystawy: Lucyna Mizera, Krzysztof Adamek

Wystawa czynna: 10 listopada 2007 – 28 lutego 2008
Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17

Dodaj komentarz