• 2007-11-17

Wilhelm Sasnal, Lata walki

W Warszawie zostanie otwarta wystawa Wilhelma Sasnala zatytułowana Lata walki. Twórczość Wilhelma Sasnala sytuuje się pomiędzy dążeniem do odtwarzania rzeczywistości a potrzebą interpretacji jej różnych, często niepopularnych kontekstów. Artysta koncentruje się także na warstwie malarskiej, a poprzez nią na badaniu fizjologii widzenia. Pokazuje, 
z jakich elementów powstaje obraz i w jakich warunkach rozpoczyna się proces widzenia i „stawania się” obrazu. Bardzo istotna dla tego malarstwa jest oryginalna ikonografia (zdjęcia, filmy, komiksy, muzyka), co powoduje,  że świat przedstawiany w jego dziełach postrzegamy przez pryzmat pojedynczych wydarzeń z biografii artysty czy ważnych faktów ze „wspólnej historii”, lub też określonego miejsca i czasu przestrzeni społecznej.
Na wystawie w Zachęcie pokazane zostaną obrazy z ostatnich kilku lat, pochodzące z pracowni artysty oraz z kolekcji polskich i zagranicznych. Ich tematyka odzwierciedla szeroki kontekst jego twórczości, m.in. odwołania do przedwojennego modernizmu splecione z wątkami autobiograficznymi (seria „Mościce” 2005), historii wojennej (m.in. seria „Partyzanci” 2005), Holokaustu (seria obrazów „Maus”, 2001 namalowana na podstawie komiksu Arta Spiegelamana, seria „Shoah”, 2003 inspirowana filmem Clauda Lanzmanna czy obrazy inspirowane prozą Tadeusza Borowskiego), a także różnorodne wątki z życia w PRL czy historii najnowszej, ujęte z perspektywy indywidualnej. W serii kościołów z Tarnowa, cyklu „Wyszyński” (2005) czy portretach księży (2006) Sasnal eksponuje te symboliczne elementy polskiej tożsamości, które zdominowały obecnie sferę publiczną.
Na wystawie znajdą się również liczne portrety oraz „obrazy muzyczne”, będące rezultatem fascynacji muzyką i dążenia do jej wizualnego zapisu. Są to m.in. obrazy malowane na podkoszulkach, portrety muzyków czy rejestracja śladów tańca. Zaprezentujemy również filmy Sasnala: Kodachrome (2006) i Concorde (2003) o wycofaniu kultowej taśmy filmowej oraz kultowego samolotu, Love Songs (2005) i Europa (2007) inspirowane obrazem i muzyką, Zamieszki w Paryżu (2006) i Brasil (2005) – przypadkowo dokumentujące starcia z policją.

kurator Maria Brewińska
wystawa czynna od 27 listopada 2007 do 2 marca 2008

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Dodaj komentarz