• 2007-11-14

Tomasz Kopcewicz, Po dordze

Na wystawie Po drodze w Galerii Klimy Bocheńskiej w Warszawie zaprezentowane zostaną prace artysty młodego pokolenia – Tomasza Kopcewicza – dwa cykle malarskie oraz dwa filmy wideo powstałe w 2007 roku.

tomaszkopcewiczbeztytu322u_485
Wystawa podsumowując ostatni rok pracy Kopcewicza – jest jednocześnie próbą sproblematyzowania ruchu w przestrzeni miejskiej. Rejestruje formy jego odgórnego kanalizowania oraz zachowania mieszkańców podejmowane pomimo, na przekór tym formom.
Prezentuje to, co przez Kopcewicza po drodze przez miasto napotkane – stało się dla niego przedmiotem obsesyjnego przemalowywania, czy statycznej rejestracji kamerą. Malarska multiplikacja motywów architektury (barierki, poręcze) i komunikacji miejskiej (rodzaj malarskich powidoków po ruchu, formie autobusów) oraz filmowa rejestracja powielanego ruchu mieszkańców osiedla i sposobów użytkowania przez nich przestrzeni publicznej – pozwoliły artyście w banalnej z pozoru formie, czy zachowaniu ujawnić regulacyjne praktyki, bądź krytyczny społecznie potencjał.
Przy tym obrazy Kopcewicza pozostają intrygujące ze względu na samą formę przedstawienia. Artysta wyabstrahowuje malowane przedmioty, elementy architektury miejskiej z zastanego kontekstu, a pracując nad poszczególnymi motywami coraz bardziej uproszcza ich formy – aż do zatarcia przedmiotu odniesienia, jego uabstrakcyjnienia.

Wernisaż: wtorek, 20 listopada, godz. 19.00
Wystawa czynna: 21 listopada – 8 grudnia 2007

Dodaj komentarz