… Też swój język mają?

W Teatrze Rozrywki w Chorzowie odbędzie się debata z cyklu Górny Śląsk – świat najmniejszy z udziałem prof. Jana Miodka. W ostatnich kilkunastu latach gwara śląska doczekała się bezprecedensowej nobilitacji. Powstały nie tylko nowe prace naukowe i słowniki, ale także nieformalny społeczny ruch, którego celem jest pielęgnacja „mowy przodków” i zdejmowanie z niej klątwy języka „podejrzanego”, „brzydkiego”, „wstydliwego”, „zgermanizowanego”. Ba, powstają nawet mniej lub bardziej udane próby jego kodyfikacji i uczynienia z niego języka „literackiego”. Niektórzy twierdzą — zwłaszcza z kręgów sympatyków niezarejestrowanego Związku Ludności Narodowości Śląskiej — że dialekt śląski jest odrębnym językiem, a nie jedną z odmian polszczyzny. Toczy się zatem światopoglądowy (i polityczny) bój o status śląszczyzny — i to w chwili,gdy na ulicach miast i miasteczek Górnego Śląska coraz rzadziej słyszy się śląską „godkę”.

Lucjan Czerny — kabareciarz, radiowiec
dr Jerzy Gorzelik — historyk sztuki, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska
dr Zbigniew Kadłubek — komparatysta
Adam Szymura — aktor
oraz
prof. Jan Miodek — gość specjalny, językoznawca

scenariusz i prowadzenie: Krzysztof Karwat

5 listopada 2007 (poniedziałek), godz. 19.00
Teatr Rozrywki, Chorzów, ul. M. Konopnickiej 1

Dodaj komentarz