• 2007-10-27

Pałac Biskupa Erazma Ciołka

W Krakowie został otwarty nowy oddział Muzeum Narodowego w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. Pałac jest jedną z najznakomitszych dawnych rezydencji krakowskich. Po siedmioletnim kompleksowym remoncie konserwatorskim Pałac odzyskał pierwotną świetność. Można tu oglądać dwie dopełniające się wzajem Galerie, które wspólnie tworzą obraz sztuki Rzeczypospolitej Obojga Narodów: Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek oraz Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej.

Ul. Kanonicza 17, Kraków

Dodaj komentarz