• 2007-10-23

Strategie sztuki interaktywnej

W najbliższy piatek (26.10.2007, godz.18 ) w ramach cyklu Parakino w CSW Łaźnia w Gdańsku Ryszarda Kluszczyńskiego wygłosi wykład p.t. Strategie sztuki interaktywnej.
 
Licząca już blisko 40 lat historia sztuki interaktywnej powstającej na platformie cyfrowej obejmuje zjawiska bardzo różnorodne strukturalnie i tematycznie, zarazem jednak można już w jej obrębie wskazać pewne powtarzające się typy dzieł i odpowiadających im strategii interaktywnych.
Ryszard Kluszczyński dokona próby scharakteryzowania samego zjawiska sztuki interaktywnej, usytuuje ją w kontekście historii sztuki współczesnej, oraz – przede wszystkim – przedstawi propozycję typologii sztuki interaktywnej. Wykład będzie ilustrowany licznymi przykładami i dokumentacjami dzieł sztuki interaktywnej.

Ryszard Kluszczyński jest krytykiem i teoretykiem filmu i sztuki nowych mediów, kuratorem, wykładowcą akademickim. Od lat jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, w Zakładzie Mediów Elektronicznych a także na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi i ASP w Poznaniu, na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Zajmuje się problematyką społeczeństwa informacyjnego i sieciowego, cyberkultury, sztuki (multi)mediów, zagadnieniami współczesnej teorii sztuki, sztuką alternatywną (awangardą) krytyką artystyczną.
Bywa jurorem międzynarodowych festiwali sztuk medialnych, jest autorem wielu esejów, współpracuje z licznymi pismami artystycznymi.

Kuratorka: Małgorzata Taraszkiewicz- Zwolicka

Dodaj komentarz