• 2007-10-23

Mandala

Prace artystów, którzy w swojej twórczości nawiązują do archetypu mandali, jednego z najbardziej bogatego w znaczenia i uniwersalnego symbolu zostaną zaprezentowane w Bielsku-Białej. Mandale, które po raz pierwszy pojawiły się już w paleolicie, znane były w starożytnym Egipcie, Babilonie, ale największe znaczenie uzyskały w sztuce buddyjskiej. W sztuce chrześcijańskiej szczególnie cenione były w gotyku w postaci witrażowych rozet czy labiryntów na posadzkach. Połączenie koła i kwadratu, czyli symbolu nieba i ziemi, harmonijne uporządkowanie chaosu, ale też psychiczny obraz całości jaźni (wg C.G. Junga) – to tylko niektóre znaczenia mandali.
Do wystawy zostały wybrane prace powstałe w oparciu o harmonię i symetrię, wielobarwne i czarno-białe, malarskie, fotograficzne i animowane, autorstwa: Urszuli Broll, Zofii Kulik, Jacka Malickiego, Aleksandry Polisiewicz, Janusza Rasińskiego, Kamila Sipowicza, Henryka Stażewskiego, Jerzego Truszkowskiego, Andrzeja Urbanowicza.
W lipcu 2005 roku w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej buddyjscy mnisi z Nepalu przez pięć dni usypywali mandalę, którą następnie rytualnie zniszczyli. Ceremonię usypywania mandali obejrzało 4600 osób. Powstała w Galerii Bielskiej BWA Mandala Buddy Współczucia (Awalokiteśwary) została przez mnichów ofiarowana za pokój na świecie. Było to trzecie w Polsce takie wydarzenie; po raz pierwszy mandalę usypywali mnisi w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w 1997 roku. 

Kuratorem wystawy jest Agata Smalcerz.

Uczestnicy: Urszula Broll, Zofia Kulik, Jacek Malicki, Aleksandra Polisiewicz, Janusz Rasiński, Kamil Sipowicz, Henryk Stażewski, Jerzy Truszkowski, Andrzej Urbanowicz

Wernisaż: 31.10.2007 r., godz. 18.00
Galeria Bielska BWA

Dodaj komentarz