• 2007-10-13

Gloria Artis dla Wiesława Borowskiego

Wiesław Borowski zostanie odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość wręczenia odznaczenia współzałożycielowi i wieloletniemu szefowi Galerii Foksal w Warszawie odbędzie się 16 października  2007 r. w trakcie wernisażu wystawy Marii Stangret Kantor Hommage à Danil Lider  w Galerii Foksal.

Wiesław Borowski ur. 1931 r. w Mieszczku. Absolwent Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, historyk sztuki, krytyk i kurator wystaw. Jeden z najbardziej aktywnych, a zarazem zasłużonych w Polsce organizatorów, komentatorów i ambasadorów sztuki polskiej w świecie. Jego twórcza aktywność w tych obszarach wypełnia już blisko półwiecze.
W latach 1957-63 współpracował z lubelską grupą Zamek oraz z warszawską galerią Krzywe Koło. W 1966 r. zorganizował, wraz z krytykami Anką Ptaszkowską i Mariuszem Tchorkiem, Galerię Foksal w Warszawie, którą prowadził przez dokładnie czterdzieści lat (1966-2006). Pod jego przewodnictwem galeria stała się jednym z najbardziej znaczących miejsc sztuki współczesnej na świecie.
Niemniej istotną zasługą Wiesława Borowskiego jest jego zaangażowanie w działalność artystyczną,  jednego z najważniejszych twórców XX-go wieku – Tadeusza Kantora (1915-1990), zarówno na polu sztuk plastycznych jak i teatru Cricot 2. Przez lata asystował jego pracy, komentował ją i upowszechniał w Polsce oraz w całym świecie, tak za życia artysty, jak i po jego śmierci. Jest on także współtwórcą idei powołania do istnienia unikalnego ośrodka, jakim była Cricoteka najpierw jako instytucja mająca działać we Florencji, a następnie utworzona i funkcjonująca w Krakowie.
Obecnie, choć nie kieruje już Galerią Foksal, Wiesław Borowski pozostaje aktywnym komentatorem sztuki, a wypracowane przezeń światowe i krajowe kontakty artystyczne, jego autorytet i charyzma owocują nadal w polskim życiu artystycznym i w postawach oraz refleksji wobec kultury czasu aktualnego.

Dodaj komentarz