Realutopia. O demokracji bez polityków

Realutopią nazywa się zespolenie wizji idealnej z konkretnym instytucjonalno – systemowym rozwiązaniem. Na zaprojektowanych w roku 1971 plastikowych torbach, niemiecki artysta Joseph Beuys przedstawił schemat dwóch przeciwstawnych ustrojów społecznych: demokrację bezpośrednią i zdominowaną przez rozgrywki partyjne demokrację przedstawicielską. Alternatywą dla tego drugiego systemu miało być samostanowienie i decentralizacja na wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Scharakteryzowany w ten sposób ideał samorządności możemy dzisiaj porównywać z próbami jego praktycznego urzeczywistnienia.

Wykładowi Rafała Górskiego towarzyszyć będzie pokaz filmu dokumentalnego Miasto jest nasze o budżecie partycypacyjnym w Porto Alegre.

Kurator: Daniel Muzyczuk.
 
CSW Łaźnia, Gdańsk

Dodaj komentarz