• 2007-09-25

Tomasz Dominik, Cosmopolis

Projekt Cosmopolis rozwijany przez Tomasza Dominika od początku lat 90-tych opiera się – na co wskazuje artysta – na idei konglomeratu światowych metropolii, zintegrowania w jednej mapie  elementów infrastruktury turystycznej różnych metropolii świata. I tak obok zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa kultury mapa Cosmopolis zarysowuje sieć barów szybkiej obsługi, produktów, czy hoteli międzynarodowych korporacji. Przy czym wybór cytowanych z poszczególnych metropolii obiektów dokonany został tu przez artystę ze względu na zakładaną przyjemność ich doświadczania (założenie więc stojące u samych podstaw turystyki, czy szerzej – kultury popularnej).

Cykl Cosmopolis Tomasza Dominika wpisuje się w działania artystyczne przepisujące kartograficzny zapis miast, naruszające neutralność języka wizualnego geografii, jak i nawiązuje do projektów miast utopijnych. Czyni to poprzez zintensyfikowanie taktyk mapowania podejmowanych przez przemysł turystyczny oraz zbudowanie mapy utopijnego wszech-miasta Cosmopolis, mapy bez odniesienia do realnej przestrzeni miejskiej (choć z punktowymi odniesieniami do wielu metropolii).

Na jednodniowej wystawie w Galerii Klimy Bocheńskiej zaprezentowane zostaną trzy prace z cyklu Cosmopolis Tomasza Dominika:  Cosmopolis – plan miasta, Cosmopolis – plan metra oraz  Cosmopolis – zabytki. Prezentacji towarzyszyć będzie kieszonkowa wersja mapy zawierająca wszystkie wystawiane plany, wraz z legendą i indeksem.

Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa
piątek 28 września 2007, godz. 19.oo

 

Dodaj komentarz