Passengers – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Publicznej

Przestrzeń miejska, mobilność, zmiana, nadawanie nowych definicji zastanym sytuacjom i miejscom – są ideami przyświecającymi organizatorom Festiwalu Passengers, który odbędzie się w Warszawie pomiędzy 6 a 13 października.
Stolica wzbogaci się nie tylko o nową linię tramwajową, ale też o grupę międzynarodowych artystów – pasażerów miasta, którzy poprzez swoje autorskie realizacje na krótką chwilę przekształcą jego krajobraz. 
Dla autorów festiwalu tramwaj jest zarówno źródłem inspiracji, symbolem tego przedsięwzięcia, jak i ruchomą platformą prezentacji sztuki.
Organizatorzy zafascynowali się publicznością tego środka transportu, przewożącego codziennie tłumy wzajemnie sobie obcych ludzi i łączącego zupełnie różniące się od siebie dzielnice. Na krótką chwilę pozornej integracji, w tym mobilnym żołądku miasta trawiona jest jego różnorodność.
Równie istotna jest dostępność tego środka komunikacji. A problemy związane z dostępem – tak na poziomie artystycznym, jak i w refleksji nad funkcjonowaniem przestrzeni publicznej – stanowią główny obszar badań dla organizatorów, uczestników i artystów festiwalu Passengers. Tramwaj zaś wydaje się idealną metaforą dla tych poszukiwań.
Staje się on rodzajem ruchomego laboratorium, w którym sztuka weryfikuje swoja relację z  różnorodnym odbiorcą, otwiera się na renegocjację swoich znaczeń, jednocześnie sugerując inne spojrzenie na codzienną, miejską rzeczywistość.
Wybór tramwaju jako głównego punktu odniesienia dla festiwalu był też podyktowany bogactwem jego znaczeń. Bo przecież w tramwaju urzekający jest paradoksalny splot prozaiczności, nostalgii i romantyzmu. Dla jednych jest to nieznośny fragment porannego znoju, innym przywołuje wspomnienia pierwszych randek czy też młodzieńczych eskapad, a co poniektórym kojarzy się raczej z widokiem płonących barykad.
Artyści uczestniczący w Passengersach żywią się tymi znaczeniami, nie próbując ich jednak rozsupłać. Zamiast tego podejmują niepewne próby zaprojektowania mobilnych maszyn wyobraźni. Zostaną one wypuszczone na ulice Warszawy, zapraszając wszystkich do przejażdżki po nowych, wymyślonych, czasem wręcz utopijnych strefach miasta.

Festiwal dedykowany jest tragicznie zmarłemu Adamowi Falkiewiczowi

6 – 13 październik 2007, Warszawa

Dodaj komentarz