• 2007-09-24

Polska Szkoła Filmowa – Światowy Fenomen Artystyczny

W CSW Łaźnia w Gdańsku rozpoczyna się nowy cykl warsztatów filmowych Polska Szkoła Filmowa – Światowy Fenomen Artystyczny.
Warsztaty składać się będą z wykładu – wprowadzenia w tematykę poszczególnych obrazów, prezentację filmową oraz dyskusję z uczestnikami zajęć filmowych.
 Podczas spotkań główny nacisk położony zostanie na eksponowanie obrazu filmowego- prezentowanie pojedynczych kadrów i ich analiza pod kątem estetyki jak i  bagażu treściowego, prezentacja fragmentów filmowych- najbardziej nośnych i charakterystycznych dla filmów szkoły – analiza użytych w scenach środków wyrazu.
W trakcie zajęć prezentowany będzie  jeden ważny dla nurtu film z pełną informacją o jego twórcach, o powodach i okolicznościach powstania a także kontekście kulturowym oraz społeczno- politycznym.
Warsztaty posłużą także do zapoznania uczestników z analogowym zapleczem technicznym kinematografii lat 50-tych, z ograniczeniami i nowatorskimi rozwiązaniami w tej  dziedzinie.

25 września (wtorek), godz. 17
Odsłona I – ‘KANAŁ’
Koncepcja i prowadzenie: Jacek Wachulewicz

Dodaj komentarz