12 września, w wieku zaledwie 59 lat, odeszła jedna z najwybitniejszych promotorek kultury polskiej, wybitny znawca sztuki, autorytet, mecenas, kolekcjoner, świadek i uczestnik przełomowych manifestacji artystycznych ostatnich czterech dekad. Z wielką determinacją walczyła o promocję decydujących dokonań sztuki lat 70-tych XX wieku, które uznała za najbardziej wpływowe na aktualne zjawiska artystyczne. Sprzeciwiała się powstawaniu stereotypów i woli zapomnienia. Z uporem i przekonaniem lansowała wybitne osobowości rodzimej sztuki. Współpracując z Janem Berdyszakiem, Natalią LL, Romanem Opałką, oraz wieloma innymi, umocniła ich pozycję w elicie współczesnej sztuki i na kartach historii. Jako jedna z pierwszych zabiegała o docenienie i przyznanie należnego miejsca awangardzie Europy Środkowo-Wschodniej.

wandadunikowska

Wanda Dunikowska była wydawcą publikacji poświęconych sztuce i kulturze (Flash Art PE, katalogi, książki, publikacje artystyczne), współzałożycielem wydawnictwa Modulus, współzałożycielem i redaktorem naczelnym Polskiego Portalu Kultury O.pl.

Była członkiem rad programowych instytucji kulturalnych (m.in. Festiwalu Kultury Europejskiej Kraków 2000, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii Bunkier Sztuki) i organizatorem wystaw (m.in. Pomnik pomiędzy człowiekiem i naturą, Ogród obrazów W. Eckharda).

Jako założyciel i prezes Fundacji Muzeum Nowej Sztuki objęła patronatem w 2007 roku legendarną, założoną przez Jerzego Olka, Galerię Foto-Medium-Art. W nowym lokalu Galerii w Krakowie prezentowane były dotychczas trzy wystawy zainicjowane przez Wandę Dunikowską (30th Anniversary Show, Natalia LL, Wincenty Dunikowski-Duniko, Happy Birthday). Zdążyła wprowadzić Galerię na zagraniczne targi sztuki, pozostając wierną swojej nadrzędnej zasadzie szerzenia wartościowych przejawów polskiej kultury.

Zbyt wcześnie odeszła od nas osoba, która zawsze dawała wyraz dezaprobaty wobec wtórności.  Cecha ta charakteryzowała całą Jej działalność, a najlepiej obrazował program Jej kolońskiej galerii (Wanda Dunikowska Galerie) i praca wydawnicza. Nigdy nie cofała się przed głoszeniem niewygodnych prawd, walcząc o autentyczność dokonań artystycznych. W kręgach ludzi kultury pozostanie w pamięci jej mocny głos, bezwzględnie występujący przeciwko tym, którzy świadomie, nierzadko dla komercyjnych korzyści, próbują degradować lub pominąć wcześniejsze dokonania w sztuce, szczególnie te z lat 70-tych, które są nadal niewyczerpanym odniesieniem kolejnych pokoleń artystów. Nadrzędnym celem Wandy Dunikowskiej była promocja wartości artystycznych, bazujących na refleksji i poznaniu, niezależnie od mód i praw rynkowych.
Projekty inicjowane przez Wandę Dunikowską charakteryzowała wysoka świadomość aktualnych przemian współczesnej kultury, najwyżej ceniona oryginalność, a w realizacji ich była niedoścignioną perfekcjonistką. Do samego końca pozostała aktywna na polu zawodowej pasji, nie dając poznać nawet najbliższym współpracownikom walki, którą toczyła z ciężką chorobą. Pozostał po Niej niewyrażalny ból i próżnia naładowana energią niedokończonych projektów. Bardzo trudno będzie rodzinie i zaprzyjaźnionym współpracownikom kontynuować tę ambitną działalność. Pozostaje nam nadal pracować w duchu Jej szczerych zasad, oraz konsekwentnie realizować Jej wielkie plany.
Jako wzór dla przyszłych generacji, Wanda Dunikowska jest i pozostanie na zawsze z nami.

Redakcja Polskiego Portalu Kultury O.pl

Dodaj komentarz