• 2007-09-17

Equilibrium Disturbed / Zakłócona równowaga

W Galerii Foksal w Warszawie można oglądać wystawę Michaela Kidnera – wybitnego artysty angielskiego. Jego twórczość, a także postawę życiowo-artystyczną, cechuje odnoszenie się do wielorakich dyscyplin wiedzy; nazwać ją można – sztuką-chcącą-wiedzieć, acz postępowanie artysty oparte jest na intuicji i bezpośrednim doświadczeniu w głównej mierze, a zwłaszcza na wsłuchiwaniu się w uczucia. „Obrazy naprawdę przekazują uczucia, jakieś uczucie, myślę” – powiedział niedawno, śmiejąc się przy tym z zakłopotaniem. Pracę tę charakteryzuje jeszcze swoiste poczucie humoru, żywa inteligencja, co ujawnia się w tytułach nadawanym owocom pracy zwykle już po jej ukończeniu, dowcip pokrewny temu, jaki napotykamy w pewnych terminach w domenie fizyki, teorii chaosu czy kosmologii – przenośnie, skróty, paradoksy.
W latach 60. artysta związany był z grupą artystyczną Systems. Współpracował ze znaczącą w owym czasie Grabowski Gallery w Londynie (założoną i prowadzoną przez Mateusza Grabowskiego, który swoją kolekcję sztuki międzynarodowej przekazał w latach 70. do zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi). Przez wiele lat Michael Kidner nauczał w Bath Academy of Art w Corsham (w latach 80. prowadził gościnnie kurs w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie). Ponadto Michael Kidner blisko współpracował z Ryszardem Stanisławskim oraz Jaromirem Jedlińskim. Interesował się dokonaniem twórczym Katarzyny Kobro, Henryka Stażewskiego, Władysława Strzemińskiego.
W aktualnie pokazywanej w Galerii Foksal wystawie zaprezentowanych zostanie kilka dużych rozmiarów prac na papierze (barwnych rysunków) stanowiących wizualne dociekania na temat porządku i jego zaburzeń (zamierzonych z premedytacją przez autora oraz immanentnych dla samego istnienia jakiegokolwiek systemu), a także na temat tytułowych: równowagi  oraz jej zakłóceń. Znajdujemy tu zatem takie m.in. prace, jak: Lurching Man (Zataczający się człowiek), Collapsing Order no. 1 (Załamujący się porządek nr 1), czy też Colour System Becoming Unpredictable 1 (Nieprzewidywalny system barw 1). Wszystkie te prace, jak i pozostałe wystawione w Galerii Foksal, powstały w 2007 roku. Jedna z nich nosi tytuł You Name It (Ty ją nazwij), co wyraża stałą praktykę autora, często po wykonaniu pracy pytającego osoby, którym ją pokazuje, jakie ta praca wywołuje w nich skojarzenia, bądź też, jak by ją nazwali. Tu praktyka ta, postawa artysty z gruntu zakorzeniona w dialogu, znajduje swój dosłowny wyraz.
Michael Kidner współpracuje z Angela Flowers Gallery w Londynie, tam też zaprezentowana będzie we wrześniu-październiku 2007 roku retrospektywna wystawa artysty.

wystawa czynna: do  5 października
Galeria Foksal, Warszawa, ul. Foksal 1/4

Dodaj komentarz