• 2007-09-11

Od medium do intermedium

W Słupsku w ramach cyklu Strategie sztuki Roman Lewandowski wygłosi wykład zatytułowany Od medium do intermedium. Na przestrzeni XX w. pojęcie medium (jako przekaźnika) wielokrotnie ulegało redefinicjom i przekształceniom. Jeśli w epokach poprzedzających dadaistyczną rewoltę rozumiano przez medium zbiór konwencji pośredniczących między właściwościami fizycznymi artefaktu i jego jakościami estetycznymi, to już po prezentacji pierwszych ready-mades sztuka zaczęła zwracać się ku pozaestetycznym kryteriom oraz kontekstom. W rezultacie eliminacji tego, co artystyczne i anektowania tego, co nie-artystyczne, wielkiej wagi nabrały decyzja i gest artysty. Proces ten stopniowo rozmontował tradycyjnie rozumiane media, do czego też przysłużyły się nowe technologie (np. wideo) i czynnik masowej reprodukcji. Kiedy wraz z pojawieniem się assemblage’u, a później environmentu oraz happeningu, ostatecznie została zakwestionowana odrębność dzieła i medium, przełamanie granicy między sztuką a rzeczywistością stało się faktem. W latach następnych medium traciło znaczenie (np. w sztuce konceptualnej, gdzie stawało się komunikatem) bądź  też ulegało kumulacji, co zaowocowało wyłonieniem się multimediów lub intermedium. To ostatnie, choć oznacza metodę urzeczywistnienia dzieła za pomocą różnych mediów, powołuje pracę, która z definicji stwarza własne, naturalne i niepowtarzalne medium.

Roman Lewandowski – krytyk i teoretyk sztuki, niezależny kurator. W latach 2001 – 2002 prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Autor ponad 200 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 100 wystaw w Polsce i za granicą (Dusseldorf, Bruksela, Miszkolc, Liege i in.). Członek stowarzyszenia Fort Sztuki i Stowarzyszenia Inicjatyw Wydawniczych Opcje. Redaktor naczelny kwartalnika Fort Sztuki.

13 września 2007, godz. 18:00,
Galeria Kameralna, Słupsk, ul. Partyzantów 31a

Dodaj komentarz