• 2007-09-11

Agata Janus, Wyjęte z głowy

W Krakowie można będzie oglądać wystawę indywidualną Agaty Janus. Ekspozycja została zatytułowana Wyjęte z głowy.

Obrazy w naszej pamięci zajmują najwięcej miejsca i stanowią dla każdego dużą wartość. Pamięć obrazów, to zdolność do przywoływania utrwalonego w umyśle zapisu.
Do problematyki pamięci odnosi się cykl moich prac malarskich zatytułowany Wyjęte z głowy. Tematem płócien są moje wspomnienia, myśli, a także urwane fragmenty zapisanych w głowie obrazów. Stąd też pojawiające się motywy nie są jednorodne, nie mają swoich stałych wyznaczników.
W prezentowane prace należy się uważnie wpatrzyć, poświęcić im dłuższą chwilę, trzeba pozwolić wchłonąć się przez te obrazy. Wówczas odwdzięczą się magicznym uruchomieniem obrazów naszej własnej pamięci, obrazów niedoskonałych i zamglonych, które ulegają zapomnieniu wraz z doznanymi w przeszłości uczuciami, mgliście zarejestrowanymi w pamięci.
Cykl Wyjęte z głowy jest programowo abstrakcyjny. Pojawiające się w nich formy tylko czasami odnoszą się do realnych przedstawień. Mam wrażenie, że stosowanie formy nieprzedstawiającej może pobudzić do bardziej otwartego myślenia. W moim przekonaniu abstrakcja wychodzi poza granicę materialności. Można, więc wyczuć w niej energię, która pobudza nasze myśli, dostarcza przeżyć, a także pozwala głębiej poznać siebie i świat.

Agata Janus.

Otwarcie wystawy: 17 wrzesień 2007, godz. 19.30
Galeria Lamelli, Kraków, ul. Mikołajska 2, II piętro

Dodaj komentarz