• 2007-09-07

Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia po raz drugi ogłosiło konkurs na dzieło sztuki w przestrzeni Dolnego Miasta w Gdańsku. Celem projektu jest stworzenie kolekcji dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej trwale zmieniających jej charakter. Kolekcja Galerii ma być tworzona przez lata, zaś realizowane dzieła wyłaniane w ramach regularnie ogłaszanych zamkniętych międzynarodowych konkursów. Projekty zwycięskie I edycji z 2005 doczekają się realizacji już na wiosnę przyszłego roku, a teren podlegający artystycznym zmianom to wiadukt przy ulicy Szopy.
W ramach II edycji konkursu artystyczne instalacje zostaną umiejscowione w przestrzeni przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu ulic Podwale Przedmiejskie i Łąkowej, obejmującej przystanek tramwajowo-autobusowy wraz z przejściem podziemnym. Stanowi ono niezwykle ważny węzeł komunikacyjny łączący Dolne Miasto z pozostałą częścią Gdańska i z tego względu stanowi swego rodzaju bramę do tej zaniedbanej części miasta. Zdaniem międzynarodowego Jury zaproponowaną do zagospodarowania przestrzeń najlepiej są w stanie wyeksponować nagrodzone równorzędną pierwszą nagrodą projekty Esther Stocker-  Untitled, i Staging Anonimous Dominika Lejmana. Praca Stocker to ogromne publiczne i społeczne malowidło ścienne na dość dominującym elemencie architektonicznym, które służyć ma podwójnemu celowi: strukturyzuje z pozoru chaotyczny obszar wzdłuż głównej ulicy swoim uporządkowanym wzorem, i upiększa dość zniszczony  fragment sfery publicznej, Lejman natomiast uzupełnia obraz Esther Stocker na zewnętrznej powierzchni podziemnego przejścia. Skupia się na odczuciach, jakich doświadczają widzowie/przechodnie przemierzający tunel. Jury podkreśliło zarówno społeczny wymiar tego projektu, jak również jego silną jakość estetyczną , z aspektami zabawy i samo-zaangażowania. Wyróżnienie przyznano pracy Krissa Salmanisa Whisper Bridge, w której jakość rzeźbiarstwa koresponduje z próbą zbudowania natychmiastowego doświadczenia zmysłowego.  Prace nagrodzone podobnie jak miało to miejsce podczas pierwszej edycji doczekają się nie tylko pokazania na wystawie, ale też realizacji w przestrzeni miejskiej.

Kurator: Jadwiga Charzyńska.

Dodaj komentarz