• 2007-09-05

Elwira Burska-Szubarga

W Warszawie zostanie otwarta wystawa Elwiry Burskiej-Szubargi – Laureatki Nagrody Talensa w roku 2006. Artystka w 1970 roku ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych, kierunku Konserwatorskim Techniki i Technologii Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest stypendystką włoskiego Ministero dei Beni Culturali. Kierowała pracami konserwatorskimi w kraju oraz w Niemczech, Rosji, Szwecji i na Białorusi.
Oprócz działalności zawodowej na polu konserwacji dzieł sztuki, równolegle stale maluje biorąc udział w plenerach i wystawach zbiorowych.
W latach 1986-92 należała do Warszawskiej Grupy Realistów, na wystawach której rokrocznie prezentowała swoje prace. Obrazy plenerowe pokazała na wystawie w Center City w roku 2000.
W maju 2003 na wystawie w klubie Forma w Warszawie zatytułowanej Palimpset prezentowała nowy cykl obrazów metaforycznych. Obecnie pracuje nad obrazami abstrakcyjnymi. Rysuje, maluje próbując różnych technik malarskich, stale poszukuje własnych środków wyrazu artystycznego. Obrazy malarki znajdują się w kolekcjach w kraju i za granicą.
W lipcu b.r. decyzją Rady Artystycznej OW ZPAP Elwira Burska-Szubarga została laureatką Nagrody Talensa w roku 2006 za całokształt twórczości artystycznej.

Doroczna Nagroda Talensa została ufundowana w 1999 roku dla członków Okręgu Warszawskiego ZPAP przez Firmę Royal Talens w celu podkreślenia dobrych stosunków łączących ją z Polską. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane w formie materiałów malarskich uzdolnionemu artyście mala¬rzowi za zasługi i wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. Nagroda służy popularyzacji i promocji dokonań artystycznych wyróżnionego twórcy w kraju i za granicą.

Wernisaż w czwartek 13 września 2007 o godz. 18.00 w Galerii LUFCIK na ul. Mazowieckiej 11 a w Warszawie.
Wystawa trwać będzie do 5 października 2007

Dodaj komentarz