• 2007-09-04

Manifestacje

Manifestacje to wydarzenie artystyczne, pomyślane jako hommage dla Jerzego Beresia – ikony polskiej sztuki akcji. Wielkiego formatu artyści z Polski i ze świata zostali zaproszeni do udziału w projekcie, którego autorem i kuratorem jest Zbigniew Warpechowski, jeden z najwybitniejszych , polskich performerów, członek The Black Market International. Pierwszy polski artysta zaproszony do udziału w Dokumenta w Kassel, aktywny w kręgach międzynarodowych.

Manifestacje Jerzego Beresia zaczęły się w 1968 roku. Bereś operuje symbolami, wśród których jest jego własne nagie ciało. Poprzez symbole wypowiada treść przesłania, któremu jego zdaniem nie przysługuje miano dzieła sztuki. Odcina się od performance, chociaż przez wielu uznawany jest za jednego z najlepszych performerów na świecie. Zdumiewające aktualności ukazuje manifest Akt twórczy z 1968 roku, który był odczytany w galerii Foksal i w Krzysztoforach, a który stanowi ideę sesji Manifestacje. Wyzwolenie, niepodległa praca-akcja, trwały ślad – oto elementy faktu twórczego. Każda forma ustosunkowania się do istniejącej rzeczywistości jest jej częścią składową: apoteoza – bunt – inne.
Autentyczny fakt twórczy należy do nowej przyszłej rzeczywistości.
Niepodległa akcja wyraźnie określonej osobowości może dać gwarancję zaistnienia faktu twórczego. W plastyce pojmowanie dzieła jako idealny produkt zdewaluowało boskość aktu tworzenia- twórca stał się niewolnikiem.
Produkcja uzasadnia się życiowo, kult produktu, ubranego niekiedy w wielkie treści- pomnik, rakieta kosmiczna, -jest bałwochwalstwem. Sposób honorowania prawdziwych faktów twórczych w sztuce i nauce jest świadectwem kultury społeczeństwa. Wartością twórcy jest suma faktów cenzus profesjonalny, a także pozycja rynkowa jest uzurpatorstwem. Prawdziwą twórczość można przyjąć czynnie, drogą odkrycia, stosunek konsumpcyjny
bierny- bierny należy do sfery produkcji.

Zaproszeni artyści: Jerzy Bereś, Natalia LL, Adva Drori, Esther Ferrer, Seiji Shimoda i Osamu Kuroda.
Do udziału w sesji zostali zaproszeni również teoretycy sztuki Jerzy Hanusek i Jan Przyłuski.

Wystąpienia będą odbywać się w dniach od 7 do 9 września

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Gen. Zaruskiego 1a, Ustka

Dodaj komentarz