• 2007-08-29

Żyd niemalowany

Od 3 września w ramach IV Festiwalu Warszawa Singera oglądać będzie można przygotowaną przez Towarzystwo Kultury Żydowskiej Beit Warszawa wystawę rycin o tematyce żydowskiej. Żyd Niemalowany to unikalna kolekcja kilkuset drzeworytów sztorcowych, pochodzących głównie z dziewiętnastowiecznych warszawskich czasopism. Prezentowane prace pochodzą prywatnej kolekcji i nie były do tej pory prezentowane szerszej publiczności.
Tematem wystawy są plastyczne wyobrażenia Żydów polskich, życia żydowskiego oraz obiektów związanych z historią, kulturą i cywilizacją żydowską. Przeważająca część prac powstała na zamówienie ówcześ-nie wydawanych czasopism, takich jak Kłosy czy Tygodnik Ilustrowany – jako ilustracja reporter-ska, samodzielna informacja czy też rysunek satyryczny.
W ramach ekspozycji zobaczyć będzie można prace m.in. Elwiro Andriolliego, autora ilus-tracji do pierwszego wydania Meira Ezofowicza E. Orzeszko-wej z 1878 roku czy Pana Tadeusza Adama Mickiewicza z 1881. Trzon wystawy stanowią drzeworytnicze wersje rysunków takich sław jak Gierymski, Grottger, obydwaj Kossako-wie, Kostrzewski, Matejko, bracia Pillati, Rodakowski, Siemiradzki i inni.
Pokazowi towarzyszy publikacja katalogu dokumentującego wystawę. Znajdą się w nim prezentowane w ramach ekspozycji prace oraz inne drzeworyty, które z powodów technicznych nie mogły zostać udostępnione zwiedzającym.
Wystawę można oglądać w godz. 9.00-17.00, we wszystkie dni tygodnia, w Austriackim Forum Kultury przy ul. Próżnej 8 w War-szawie. Ekspozycja potrwa do 13 września. Następnie prezentowana będzie – od 15 września – w Muzeum w Łowiczu.

Dodaj komentarz