Euro-Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska

Euro-Śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultury i Cywilizacji im. Anny Lindh (ALF) wraz z Międzynarodową Federacją Dziennikarzy (IFJ), ogłosiły drugą edycję konkursu o Euro-Śródziemnomorską Nagrodę Dziennikarską w Dziedzinie Dialogu Kultur.

Nagroda przyznawana jest dziennikarzom, którzy skutecznie angażują się w nawiązywanie otwartego dialogu międzykulturowego poprzez szerzenie świadomości różnorodności kulturowej i tolerancji. W dobie społeczeństwa informacyjnego i globalizacji, media odgrywają kluczową rolę w opisywaniu rzeczywistości, dlatego organizatorzy chcą dotrzeć do jak największej liczby utalentowanych dziennikarzy z 37 krajów Regionu Euro-Śródziemnomorskiego, których misją jest informowanie, inspirowanie i przekonywanie odbiorców o istocie dialogu międzykulturowego.

Każdego roku jury wybiera czterech dziennikarzy – dwóch z krajów Unii Europejskiej i dwóch z państw basenu Morza Śródziemnego, którzy nagradzani są statuetką i kwotą w wysokości 5 tysięcy euro.

Aby wziąć udział w konkursie, dziennikarze muszą nadesłać artykuł bądź serię artykułów, w których został przedstawiony, na podstawie bieżących wydarzeń, przykład obecności (lub jej braku) dialogu międzykulturowego. Teksty powinny być aktualne (z datą pomiędzy 1 maja 2007 a 31 października 2007), zamieszczone w prasie drukowanej w jednym z 37 krajów regionu Euro-Śródziemnomorskiego.

Termin nadsyłania prac: do 31 października 2007 r.
Teczka powinna zwierać:
1. Oryginał lub skan artykułu
2. Tłumaczenie na język angielski lub francuski
3. Kopię dowodu tożsamości
4. CV.

Kandydaci mogą aplikować drogą online: www.euromedalex.org
lub droga pocztową, wysyłając na adres:

Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures
P.O. Box 732 El Mansheya
Alexandria 21111
Egipt

Dodaj komentarz