• 2007-04-17

Rembrandt i krąg jego tradycji

We Wrocławiu odbędzie się wystawa zatytułowana Rembrandt i krąg jego tradycji. Rysunki i ryciny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.  Na wystawę składają się rysunki i ryciny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Trzon pokazu stanowi dzieło Rembrandta (dwa rysunki i dwadzieścia rycin), któremu towarzyszą prace twórców ukształtowanych pod jego wpływem. Pole zainteresowań Rembrandta było ogromne: podejmował wątki mitologiczne i biblijne, warte odnotowania treści rodzajowe znajdował w sytuacjach codziennych, natomiast portretowe wizerunki współczesnych osobistości stawały się dla niego pretekstem do zgłębiania uniwersalnej prawdy o człowieku. Rembrandta fascynowało w równej mierze bezpośrednie otoczenie, którego nie zwykł upiększać, jak tematy zrodzone z twórczej wyobraźni. Specyfika tych odmiennych światów zgłębiana była z żarliwą chęcią dotarcia do psychologicznej i artystycznej prawdy. Zmierzał do niej jako malarz, rysownik i jako wciąż poszukujący peintre – graveur. Współcześni, a także artyści kolejnych pokoleń, wzorowali się bezpośrednio na jego kompozycjach, kopiując obrazy, przetwarzając je w różnych technikach graficznych. Wzorem mistrza podejmowali próbę zmierzenia się ze skomplikowanymi zagadnieniami psychiki ludzkiej. Dzieła, zrodzone z rembrandtowskiego ducha pozostawały w kręgu jego poszukiwań istoty wzajemnych relacji pomiędzy światłem i cieniem. Ich twórcy zmagali się z tym samym dążeniem do harmonii treści i formy.

Wernisaż wystawy odbędzie się 17.04.2007, o godz. 17.00
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz