• 2007-04-16

Anka Leśniak, Body Printing

Na akcję wiosenną Anny Leśniak składają się dwa wydarzenia: Printemps czyli Wiosna w Domku Ogrodnika w Patio Centrum Sztuki oraz Primavera czyli Wiosna w Gabinecie Grohmana w Muzeum Książki Artystycznej. Obie prezentacje związane będą przede wszystkim z malarstwem, jednak artystka podczas nich poruszy także problem powielania dzieła, tworzywa sztuki, wejdzie w polemikę z tradycyjnym podziałem artysta – dzieło – odbiorca. Artystka wejdzie w relacje z przestrzeniami, w których będą miały miejsce akcje, dostosowując swoje działania do otoczenia, w którym będą się rozgrywały. Obie przestrzenie zaaranżowane zostaną w taki sposób, że główne miejsce wydarzeń będzie owiane tajemnicą, którą odbiorca będzie musiał odkryć. Ważnym elementem w proponowanych przez Leśniak wiosennych akcjach stanie się ciało sztuki, ale także cielesność artystki – kobiety. Artystka wejdzie w polemikę zarówno z tradycyjnym tematem w sztuce, jakim jest akt, jak i z tradycyjnie przypisywaną kobiecie rolą, z których jedną jest kreowanie otoczenia.
Kuratorki – Karolina Jabłońska, Agnieszka Kulazińska

Patio Centrum Sztuki, ul Rewolucji 1905 r. 52, Łódź
18 kwietnia – środa – 19.00

Dodaj komentarz