• 2007-04-14

Piotr Korzeniowski, Osobista pustynia

Krakowska wystawa jest pokazem dorobku malarskiego Piotra Korzeniowskiego z okresu ostatnich kilku lat. Kanwą prezentowanego cyklu prac jest problem pustyni, rozumiany i traktowany jako pretekst do poszukiwania środków wyrazu w obrębie abstrakcyjnej formy, opartej na oddziaływaniu minimalizmem i syntezą. Nie znajdziemy tu bezpośrednich geograficznych ani geologicznych odniesień do konkretnego pustynnego miejsca. W tym wypadku pustynia pełni rolę mentalnej konstrukcji, stanowiącej rodzaj szkieletu ideowego, który konsekwentnie wpływa na szczególny charakter form w obrazach.
Znamienne i warte podkreślenia jest to, iż technika, która posłużyła do zbudowania tych kompozycji, pełni w nich również rolę nośnika treści i znaczącego środka wyrazu. Technologia dopracowana pod kątem zastosowania w tym cyklu prac, wprzęga niejako rzeczywiste procesy geologiczne – takie jak wypłukiwanie, erozja, odsłanianie ukrytych warstw materii – w proces budowania obrazu. Jest to znaczące w kontekście przywołanej idei przewodniej, na której z dużą konsekwencją opiera się prezentowany zestaw prac malarskich. Te obrazy, to wynik poszukiwania znaczeń na poziomie struktury; to próba reifikacji takich procesów i pojęć jak wysuszenie, erozja, wyjałowienie; ale też pytanie rzucone materii – o to, co pozostaje, gdy rzeczywistość poddamy „pustynnej” próbie oczyszczenia z tego, co nietrwałe, nieistotne i niepotrzebne…? Czy rzeczywistość bez ozdobników, ujmowana z perspektywy ludzkiej jest w ogóle możliwa…i do udźwignięcia?

Otwarcie wystawy 20 kwietnia 2007 o godzinie 18.00 w Galerii Pod Rejentem w Krakowie, ul. Józefitów 11. Wystawa potrwa do 10 maja 2007 r.

Dodaj komentarz