• 2007-03-26

Filmy filmy Roberta Szczerbowskiego

W Poznaniu zostaną zaprezentowane filmy Roberta Szczerbowskiego. Artysta studiował filozofię na uniwersytetach w Poznaniu i Warszawie. W swojej twórczości posługuje się językiem wysokiej technologii i analizuje jej wpływ na wewnętrzną przestrzeń człowieka, jego potrzeby duchowe i wyobraźnię. W większości realizacji dąży do zatarcia elementu subiektywnego. Wiele z nich ma charakter symulakrów, które robią wrażenie rzeczy prawdziwych, a nie stworzonych przez artystę. Na jego dorobek składają się książki, obiekty, rzeźby, instalacje, obrazy, filmy wideo. Prace wystawiał w wielu prestiżowych galeriach w Polsce i zagranicą, wśród których można wymienić m.in. pokazy indywidualne w Galerii Narodowej Zachęta, w Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski w Warszawie, w Galerii AT w Poznaniu (Algorytmy 2003, Alphabet 2004), w Galerii XX1 w Warszawie, oraz brał udział m.in. w wystawie Ireligia w Brukseli. W ostatnich latach Szczerbowski zajmował się prawie wyłącznie malarstwem i wideo, tworzonym głównie w oparciu o cyfrowe przetworzenie i foundfootage. Filmowe propozycje Szczerbowskiego to jakby wprawione w ruch wizualne projekty wpisujące się swą problematyką w zagadnienia podejmowane przez autora w sztuce malarskiej, wykorzystujące i mocno podkreślające specyfikę i istotę tym razem obrazu cyfrowego (filmowego). Zabieg ten, w pewien sposób, uwypukla sens definicji medium filmowego, jako sztuki ruchomego obrazu (moving pictures). Szczerbowski wykorzystuje gotowe materiały filmowe, tworząc pulsujący collage, który wpisuje się jeszcze swą formą w dzieło malarskie, z drugiej zaś strony, operując ruchem, wbija się w istotność i kwintesencje filmu. Mieszka i pracuje w Warszawie.

26 i 27 marca 2007 roku
Galeria AT

Dodaj komentarz