Modernizm w Legnicy

We Wrocławiu zostanie otwarta wystawa zatytułowana Modernizm w Legnicy w fotografii Czesława Pietraszko. Wernisaż odbędzie się dnia 29 marca 2007 roku, o godzinie 17.00 w Muzeum Architektury, przy ul. Bernardyńskiej 5.
poczekalniachojnowska_485 
W Legnicy, inaczej niż we Wrocławiu, gdzie w okresie międzywojennym działali tak znani architekci, jak Hans Poelzig, Max Berg czy Erich Mendelsohn, liczne projekty powstawały w miejskim urzędzie budowlanym lub w biurach spółek budowy osiedli. Dlatego też w archiwalnej dokumentacji figurują jedynie pod anonimowym określeniem. Zbyt mało wiemy o najwybitniejszych twórcach działających na tym terenie, a w wypadku niektórych obiektów do dziś nie udało się ustalić nawet nazwisk architektów, którzy je projektowali. Wynika to z faktu, że architektoniczne dziedzictwo pierwszej połowy XX wieku w Legnicy nie było dotychczas przedmiotem szerzej zakrojonych badań historyków architektury. I choć Legnica nie może poszczycić się dziełem modernizmu na miarę Hali Stulecia czy osiedla WUWA, to jednak miejscową architekturę charakteryzuje pewien charakterystyczny, oparty na tradycji modernizmu, klimat. Jakość i wartość tej architektury znakomicie udokumentował Czesław Pietraszko. Wykonane przez niego w latach 2005-2006 fotografie są dowodem na to, że również w Legnicy odnajdziemy przykłady budowli i osiedli, które mogą stanowić dumę dla tego miasta. Ekspozycja zwraca również uwagę na ważny problem ochrony i świadomości wartości tego cennego dziedzictwa. Wiele budynków jest niewłaściwie użytkowanych, nie podlega ochronie i konserwacji. Dziś już można jedynie żałować strat, takich jak wyburzenie w 2006 roku małej, ale pod względem architektonicznym godnej uwagi, poczekalni przy dawnym Hedwigsplatz (zbieg ulic Chojnowskiej i Dziennikarskiej). Legnica jest nie bowiem tylko miastem gotyku i baroku, lecz powinna się też chwalić budowlami z XX wieku i zachęcić miłośników architektury, aby w swoich pielgrzymkach do Wrocławia zatrzymali się również tutaj.
 
Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 10.06.2007
Kurator wystawy – dr Jerzy Ilkosz

Dodaj komentarz