• 2007-03-16

Wystawa rysunków Kazimierza Malewicza

Z okazji 80 rocznicy pierwszej wystawy Kazimierza Malewicza w Hotelu Polonia Palace w Warszawie, która była otwarta między 20 a 25 marca 1927 roku, organizowany jest pokaz kilku rysunków artysty pochodzących z kolekcji prywatnych oraz dokumentów z wystawy w 1927 roku. Obecna wystawa jest skromnym hołdem dla wielkiego twórcy sztuki XX wieku a zarazem przypomnieniem znaczącego wydarzenia w dziejach polskiej kultury.

6kompozycjasuprematystycz_485
Kazimierz Malewicz urodził się w 1879 roku w Kijowie, w rodzinie polskiej. Młodość spędził na Ukrainie. Dojrzałą twórczość zaprezentował w Rosji. Z dzieciństwa pozostała mu znajomość języka polskiego i ukraińskiego, a także przeżycie barwnego świata kijowskiej i podolskiej wsi wraz z fascynacją malarstwem ikon. W Rosji stworzył sztukę bezprzedmiotową zwaną suprematyzmem, której najsłynniejszym obrazem został Czarny kwadrat na białym tle oraz pełną poezji teorię artystyczną unoszących się w wolnej przestrzeni form i barw. W Polsce, gdzie miał zamiar się osiedlić, zaprezentował pierwszą zagraniczną wystawę całej swojej twórczości.
Malewicz przyjechał do Warszawy 1 marca 1927 roku, w drodze przez Berlin do Paryża. W Polsce zatrzymał się dokładnie miesiąc. Do stolicy Francji nigdy nie dojechał. Z Niemiec na wezwanie władz sowieckich powrócił do Rosji na początku czerwca. Przez pewien czas więziony oraz nękany, przede wszystkim za wystawę warszawską i twórczość abstrakcyjną, zmuszony został do porzucenia malarstwa suprematystycznego. Zmarł chory na raka w 1935 roku.
Wystawa Kazimierza Malewicza w Warszawie miała miejsce w sali Polskiego Klubu Artystycznego mieszczącej się na pierwszym piętrze Hotelu Polonia Palace. Artysta przyjechał do Polski za namową swego przyjaciela Władysława Strzemińskiego twórcy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi i na oficjalne zaproszenie malarzy oraz architektów awangardowej grupy Praesens. Malewicz myślał wówczas o przekazaniu do łódzkiej kolekcji międzynarodowej awangardy niektórych swoich prac. Niestety koleje losu stanęły temu na przeszkodzie. W Warszawie Malewicz szybko zaprzyjaźnił się z polskimi twórcami i intelektualistami spotykając się wielokrotnie z kręgiem malarzy skupionych wokół Henryka Stażewskiego, grupą poetów awangardy bliskich Zwrotnicy Tadeusza Peipera oraz zespołem architektów – funkcjonalistów z Szymonem Syrkusom na czele.
 
Wystawa otwarta jest codziennie od 17 do 20 marca 2007 roku, między godziną 12.00 a 18.00 w Sali Toronto (I piętro) w Hotelu Polonia Palace, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 45.

Wernisaż wystawy: 16 marca, godz.18.00.

Komisarz wystawy: Andrzej Turowski

1 komentarz do artykułu “Wystawa rysunków Kazimierza Malewicza”

  1. Ana

    Dajcie obraz “Czarny kwadrat na białym tle”

Dodaj komentarz