Wojeciech Druszcz, Portrety

W piątek 1 grudnia odbędzie się we Wrocławiu otwarcie wystawy fotografii Wojeciecha Druszcza pt. Portrety. Na wystawę składa się cykl portretów „wielkich tego świata” – ludzi filmu, teatru, pisarzy, poetów, intelektualistów, filozofów. Bohaterami fotografii są m.in. Michelangelo Antonioni, Peter Greenaway, Krzysztof Kieślowski, Tadeusz Konwicki, Gustaw Holoubek, Julio Cortazar, ks. Jan Twardowski, Wisława Szymborska, Melchior Wańkowicz, Ryszard Kapuściński, Czesław Miłosz, Stanisław Lem, ks. Józef Tischner, Francisco Fukuyama.
Marek Wojciech Druszcz jest fotografikiem i fotoreporterem. Fotografią zawodowo zajmuje się od 1966 roku. Wtedy to podjął pracę w Centralnej Agencji Fotograficznej jako asystent fotoreportera. W latach 70. pracował jako fotoreporter w dzienniku Głos Pracy, potem w tygodnikach Sportowiec, Literatura i Kultura oraz miesięczniku Magazyn Rodzinny, gdzie był również kierownikiem działu. Od połowy lat 90. pracował jako fotokorespondent w Agence France Presse (AFP) w kraju i na terenach republik dawnego ZSRR. W 1992 roku został zastępcą kierownika działu foto i fotoedytorem Magazynu Gazety Wyborczej. W 1997 roku przeszedł do pracy w dzienniku Rzeczpospolita, a potem do tygodnika Polityka, gdzie przez wiele lat był kierownikiem działu foto i gdzie pracuje do dziś. Swoje zdjęcia publikował również w prasie, m.in. w Life Magasin, Time, Newsweek, Buissness Week, Photo Magasin, International Herald Tribune, New York Times, Washington Post, Figaro oraz w albumach: New Photography in Europe, Le monde in Alert,  J.Paul II, Księga X-lecia. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Członek władz Związku Artystów Fotografików, Klubu Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz ZAiKS. Autor wystaw indywidualnych i uczestnik wielu ekspozycji zbiorowych w kraju i zagranicą.
Kuratorem wystawy jest Bogusław Wojtowicz.

uecofotowdruszcz_485

Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański, pl. Bp Nankiera 8, 50-140 Wrocław 

Dodaj komentarz