• 2006-11-25

META…YAPPER i V3

W Galerii Entropia we Wrocławiu odbędzie się prezentacja projektu autorstwa Kollegengruppe V3. YAPPER jest ucieleśnieniem idei niezależnej, mobilnej galerii i alternatywnego kina z własnym źródłem zasilania i sprzętem nagłaśniającym, zrealizowanym wspólnie przez Tomasza Bajer  i Jerzego Kosałkę oraz Andrzeja Dudka-Dürera, autora filmu i muzyki, w ramach międzynarodowego projektu Urban Potentials. W niedalekiej przyszłości YAPPER posłuży wielu twórcom jako swoisty Hyde Park – forum prezentacji różnorodnych postaw twórczych. Multimedialny obiekt przypomina kształtem olbrzymi głośnik, zwany w czasach totalitarnej propagandy szczekaczką, który wypełnia przestrzenie miejskie muzyką i projekcjami multimedialnymi. Publicznością YAPPERA są przechodnie, którzy w czasie  trwania akcji powiązani zostają więzami psychicznymi i emocjonalnymi z artystami.
Drezdeńczycy skonfrontowani zostali już na przełomie września i października z działaniami grupy V3 i wzmocnili swój psychologiczny system immunologiczny, tworząc pozytywne reakcje emocjonalne będące antidotum na obecne problemy w relacjach między Polską i Niemcami oraz negatywne uwarunkowanie historyczne i społeczne.
V3 jest typową grupą zadaniową powołaną do urzeczywistnienia konkretnego celu. Artyści nigdy wcześniej nie współpracowali ze sobą. Pomimo różnych doświadczeń i postaw twórczych cechami łączącymi Andrzeja Dudka-Dürera, Jerzego Kosałkę i Tomasza Bajer są perfekcjonizm, pracowitość połączona z talentem i idealizm.

Kollegengruppe V3: Tomasz Bajer, Andrzej Dudek-Dürer, Jerzy Kosałka
Spotkanie z artystami i prezentacja projektu:

Galeria Entropia
5 grudzień 2006 godz. 18.03, instalacja czynna do 12.12

Dodaj komentarz