Kultura 2.0. Media – sztuka – dziedzictwo. Cyfrowy wymiar przyszłości

W Warszawie odbędzie się konferencja Kultura 2.0. Media, sztuka, dziedzictwo – cyfrowy wymiar przyszłości. Kultura, najbardziej żywotna i plastyczna, a jednocześnie najbardziej trwała i stabilna tkanka ludzkiej aktywności. Decyduje o jednostkowej i zbiorowej tożsamości, jest środowiskiem społecznej komunikacji. Zmieniającemu się w historycznych procesach społeczeństwu dostarcza kodów umożliwiających reinterpretację swojego losu, zrozumienie teraźniejszości i projektowanie przyszłości. Jednak kultura sama jest przedmiotem presji ze strony wielorakich sił, by wspomnieć promowaną przez rynek komercjalizację czy homogenizację będącą jednym ze skutków globalizacji. Dziś, niewątpliwie jednym z najważniejszych czynników zmiany są nowe, cyfrowe technologie porozumiewania się. Wszechobecne komputery, powszechność Internetu i oczywistość telefonii komórkowej zmieniają radykalnie kontekst funkcjonowania kultury. Artyści otrzymują nowe, niezwykłe narzędzia twórczej ekspresji. Odbiorcy zyskują nowe możliwości uczestnictwa w kulturze. Menedżerowie kultury sprostać muszą nowym formom zarządzania i dystrybucji, odpowiedzialni za przemysły kultury odkrywają, że sprawdzone modele biznesowe coraz szybciej tracą ważność. Przed kierującymi polityką kulturalną wyłania się nowy świat, w którym pojęcia tak fundamentalne, jak twórczość, dziedzictwo i kulturowa suwerenność wymagają ponownej interpretacji.

Konferencja „Kultura 2.0” to miejsce spotkania i dyskusji na temat wyzwań, jakie stoją przed polską kulturą w konfrontacji z coraz bardziej cyfrową rzeczywistością.

Jaka przyszłość czeka media?
Jak będziemy tworzyć i uczestniczyć w kulturze?
Jak tworzyć i pielęgnować cyfrowe dziedzictwo kulturowe?
Jak zarządzać kulturą?
Jak prowadzić politykę kulturalną?

Na te pytania odpowiedzi szukać będą najwybitniejsi polscy eksperci wspierani wiedzą i doświadczeniem znawców tematu z Europy i Stanów Zjednoczonych. Konferencji towarzyszyć będzie publikacja raportu: „Kultura 2.0; Media, sztuka, dziedzictwo – wyzwania cyfrowej przyszłości.”

6-7 grudnia 2006 roku, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

Dodaj komentarz