X Międzynarodowe Spotkania Młodego Teatru OKNO

X Międzynarodowe Spotkania Młodego Teatru OKNO w Szczecinie to jubileuszowa edycja festiwalu, który jest jednym z najważniejszych projektów Ośrodka Teatralnego Kana. Edycja wymyślona i przygotowywana wspólnie z Zygmuntem Duczyńskim, twórcą teatru. Do wspólnego tworzenia tegorocznego OKNA zaproszono artystów, którzy posługują się różnymi językami, ale których łączy z jednej strony praca nad perfekcją warsztatu i odnalezieniem własnej metody twórczej, z drugiej zaś specyfika rozumienia teatru jako drogi poszukiwań. Wszyscy oni wyruszyli kiedyś w podróż – zarówno w sensie „źródłowych wypraw” do innych obszarów kulturowych oraz wędrówek pozwalających poznać i zrozumieć własną tradycję, jak również w sensie osobistych decyzji o sposobie na życie, którego integralną część stanowi sztuka. Wszyscy oni nieustannie i wciąż na nowo podejmują pracę badawczą, której materiałem jest przede wszystkim aktor. Pracę na sobie.
Program festiwalu oparty jest na obecności następujących zespołów, twórców i ośrodków: Teatr ZAR (Wrocław), Studium Teatralne (Warszawa), Schola Teatru Węgajty (Węgajty), Trubadurzy Chrystusa Pana (Węgajty/ Poznań), Jacek Hałas (Poznań), Teatr Farma v Jeskyni (Czechy), Theaterlabor im Tor 6 (Niemcy), Imre Thormann (Szwajcaria), Atsushi Takenouchi (Japonia) oraz Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu. Oprócz prezentacji spektakli przewidziane są także otwarte demonstracje metod pracy, projekcje filmów, spotkania oraz warsztaty. Integralną częścią OKNA jest również Polsko-Niemiecki Uniwersytet Tradycji Teatralnej – projekt, którego celem jest stworzenie możliwości spotkania się z teatrem w trochę inny sposób. Młodzi ludzie z obu krajów będą mieli okazję do poznawania, odkrywania, zadawania pytań, do bezpośredniej rozmowy z artystami. Dzięki tej „nieformalnej edukacji” uczestnicy będą mogli spojrzeć na sztukę w szerszej niż dotychczas perspektywie.

15-19 listopada 2006

Dodaj komentarz