Jakie powinno być nowoczesne muzeum?

27 października, o godzinie 11.00 w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, przy ulicy Długiej 52, odbędzie się ogólnopolska sesja pt. „Rola muzeów w zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego”.

Nowa rzeczywistość, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, postawiła przed muzeami nowe wyzwania związane z poszukiwaniem i stosowaniem najnowocześniejszych metod i środków prezentacji zbiorów oraz promocji swoich osiągnięć. By im sprostać, dyrektorzy placówek wyszli z inicjatywą zorganizowania sesji z udziałem wybitnych praktyków i teoretyków muzealnictwa.

Podczas spotkania omówione zostaną najczęstsze problemy, z jakimi stykają się placówki kulturowe oraz najskuteczniejsze sposoby ich rozwiązywania. Poruszone tematy dotyczyć będą regulacji prawnych po wejściu do Unii Europejskiej, nowoczesnych form wystawienniczych, problematyki muzeów skansenowskich a także perspektywy muzeów jako ośrodków dziedzictwa kulturowego i animacji regionalnej.

W spotkaniu wezmą udział m.in.: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Przewodniczący Sejmiku Świętokrzyskiego – prof. dr hab. Stefan Józef Pastuszko, Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego – dr Wojciech Brzeziński, przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy muzeów.

Dodaj komentarz