Między estetyką a informacją

Warszawskie spotkanie, zatytułowane Między estetyką a informacją. Rzecz o projektowaniu systemów identyfikacji i komunikacji wizualnej, jest kolejną odsłoną cyklu konferencji tematycznych poświęconych różnym dziedzinom współczesnej grafiki użytkowej, organizowanych od 2004 roku przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, które za cel stawia sobie między innymi podnoszenie poziomu kultury wizualnej i popularyzację grafiki użytkowej, jednego z najważniejszych elementów współczesnej kultury plastycznej.
Konferencja „Znak, system, komunikacja. Między estetyką a informacją.” pozwoli spojrzeć na te zagadnienia od strony projektanta, jego pracy twórczej, kryjącej za popularnym dziś terminem „kreacja” złożony proces projektowy. STGU stwarza  pierwszą od wielu lat okazj do spotkania w gronie wybitnych grafików, znawców i sympatyków projektowania graficznego, poświęconego tak ważnej dziedzinie grafiki użytkowej. Podczas trzech dni wystąpi 12 twórców, prezentując wybrane problemy związane z praktyką i teorią projektowania znaku, systemów identyfikacyjnych i informacyjnych. Udział w konferencji wezmą najwybitniejsi polscy projektanci, specjaliści w dziedzinie projektowania znaku: Henryk Chyliński, Roman Duszek, Karol Śliwka. Swoimi doświadczeniami podzielą się graficy-projektanci pracujący na potrzeby reklamy i współpracujący z instytucjami kulturalnymi, między innymi: Tomasz Lachowski, Wojciech Mierowski, Ela Skrzypek i Magda Małczyńska-Umeda, Michał Łojewski, Michał Pawlik i Marcin Rene Wawrzkiewicz.  Istotnym elementem konferencji będzie prezentacja realizacji prelegentów z ostatnich kilku lat, oraz analityczne omówienie wybranych projektów. Po konferencji przewidziana jest dyskusja, która zaangażuje zarówno wykladowców jak i zaproszonych gości.
Organizatorzy planują wydanie publikacji dokumentującej przebieg spotkania, na którą złożą się wygłoszone referaty, oraz zapis wybranych dys! kusji panelowych.

Konferencja „Znak, system, komunikacja. Między estetyką a informacją.
3, 4, 5 listopada 2006 roku. (3.11. od godz. 16:30, 4.11. od godz. 12:30, 5 11. od godz. 11:30)
Sala Kinowa Muzem Narodowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3.

Dodaj komentarz