• 2006-08-24

Andrzej Popiel, Piękno w różnorodności

W warszawskiej Galerii Test artysta zaprezentuje: malarstwo, grafikę i formy przestrzenne powstałe w ostatnich latach. O swojej twórczości mówi: W groteskowej czy dramatycznej formie staram się odnieść do rzeczywistości. Nie unikam trudnych tematów. Przyświeca mi przesłanie nie czyń drugiemu co tobie niemiłe, a więc zalecenie tolerancji i dostrzegania piękna w różnorodności.

Andrzej Popiel (ur. 1952), studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: malarstwo w pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego, grafika w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej (dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej, 1977). Otrzymał liczne stypendia artystyczne przyznane przez: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (1978), Rietveld Academie w Amsterdamie (1987), rząd francuski (1987), Ministerstwo Kultury i Sztuki (1997). Zajmuje się grafiką, ilustracją książkową, projektowaniem graficznym i malarstwem. Miał szereg wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w konkursach i licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

wernisaż, 7 września godz. 18.00
wystawa czynna od 8 września do 29 września
Galeria Test ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa

Dodaj komentarz