• 2006-08-23

Penderecki w świątyniach

Szeroko rozumiana promocja muzyki polskiej – tymi słowy można wyrazić ideę wrześniowo-październikowej trasy koncertowej Krzysztofa Pendereckiego i Chóru Polskiego Radia w Krakowie. Na artystycznym szlaku znajdą się świątynie Płocka, Inowrocławia Gniezna, Trzebnicy i Radomia. – Maestro poprowadzi wykonanie dzieł nie tylko swojego autorstwa, lecz także Henryka Mikołaja Góreckiego i Feliksa Nowowiejskiego. Akcent położony zostanie na promowanie muzyki polskiej oraz upamiętnienie 5. rocznicy śmierci bpa Jana Chrapka i 30. rocznicy wydarzeń radomskich. ”Zależy mi bardzo na pokazywaniu wielkich artystów w ośrodkach, do których jeszcze nie dotarli bądź występowali w nich rzadko” – akcentuje Robert Grudzień. – „Zapraszam ich do różnych ciekawych miejsc, na przykład Jędrzejowa czy Turka, gdzie przyjmowani są z wielką serdecznością. Podobnie było w Łodzi, Zelowie, Lublinie, Koninie… Na koncerty Krzysztofa Pendereckiego przychodziło zwykle trzy, a nawet cztery tysiące ludzi, którzy nie kryli emocji. ”W programie najbliższych koncertów Chóru Polskiego Radia w Krakowie, które poprowadzi Krzysztof Penderecki, znajdą się ciekawe dzieła o różnorodnym charakterze. Na podkreślenie zasługuje "Amen" Henryka Mikołaja Góreckiego, powstałe w latach siedemdziesiątych. Był to czas szczególnego zainteresowania twórcy muzyką, której estetykę kształtują treści religijne.
W bloku utworów Krzysztofa Pendereckiego usłyszymy "De Profundis" – jedną z części "Siedmiu Bram Jerozolimy", dzieła napisanego dla uczczenia jubileuszu 3000 lat Świętego Miasta. Zabrzmi także "Agnus Dei" z "Polskiego Requiem". Ta część utworu powstała w roku 1981 po śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Ponadto zostanie zaprezentowana "Pieśń Cherubinów", nawiązująca do chrześcijańskiej tradycji religijnej Wschodu. Warto też zwrócić uwagę na "Mszę Pokoju" Feliksa Nowowiejskiego, napisaną na chór z organami. Partia organów ma tutaj charakter orkiestrowy, co bardzo wzbogaca walory brzmieniowe i koncertowe dzieła. Organowe akcenty wniesie też "VIII Symfonia" tego samego kompozytora w wykonaniu Roberta Grudnia. Cykl koncertowy zostanie zainaugurowany w katedrze płockiej 7 września o godz. 19. Miejscami kolejnych koncertów będą: kościół pw. św. Jadwigi
Królowej w Inowrocławiu (8 IX, godz. 19), katedra gnieźnieńska (9 IX, godz. 19), bazylika trzebnicka (10 IX, godz. 16) i katedra Opieki NMP w Radomiu (8 X, godz. 16).

Dodaj komentarz