• 2006-06-28

Nagrody Związku Kompozytorów Polskich

Tegorocznymi laureatami Nagród Związku Kompozytorów Polskich (ZKP) zostali kompozytor i pedagog Zbigniew Bagiński oraz muzykolog prof. Alicja Jarzębska. Nagroda przyznawana jest polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia.

Zbigniew Bagiński został doceniony "za wybitną twórczość kompozytorską i działalność na rzecz Związku Kompozytorów Polskich i środowiska polskiej muzyki współczesnej". Bagiński od 1974 r. jest związany z Akademią Muzyczną w Warszawie, gdzie od 1989 prowadzi klasę kompozycji, a od 2004 r. kieruje Katedrą Kompozycji.

W 1996 r. otrzymał tytuł profesora sztuki muzycznej. Wykłada również historię i teorię muzyki na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. W latach 1973-74 współpracował z Instytutem Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1989 do 1999 r. pełnił funkcję sekretarza generalnego ZKP. Od 2001 jest prezesem Oddziału Warszawskiego związku.

Prof. Alicję Jarzębską uhonorowano za "wybitną twórczość muzykologiczną, a w szczególności za książki poświęcone muzyce XX wieku". Jarzębska jest dyrektorką krakowskiego Instytutu Muzykologii UJ oraz członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Od 2003 r. pełni funkcję członka Komisji Kwalifikacyjnej ZKP. Specjalizuje się w historii i teorii muzyki XX wieku. Napisała m.in. "Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku", "Strawiński: myśli i muzyka" oraz "Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienie teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej". 

Nagroda ZKP przyznawana jest od 1949 roku. Do tej pory jej laureatami byli m.in. Zygmunt Mycielski, Witold Lutosławski, Tadeusz Szeligowski, Michał Spisak, Tadeusz Baird, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki, Stefan Kisielewski, Jerzy Maksymiuk oraz Krzysztof Knittel.

Dodaj komentarz