Ignaz Schick’s DeCollage 3

7 lipca o godzinie 18 w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku wystąpi Ignaz Schick’s DeCollage 3 w składzie: Ignaz Schick – saksofon altowy, Georg Janker – bass, Sunk Pöschl – perkusja. Zespół jest jednym z projektów reprezentujących wąski nurt współczesnej akustycznej muzyki improwizowanej.
De collage3 to niejako pozostałość, czy też to, co się wyłoniło z  The New Improvisers Ensemble. Projekt ten ewoluował od wolnej improwizacji w stronę bardziej ustrukturyzowanych, abstrakcyjnych kompozycji. Radykalne poszukiwania muzyczne mające na celu rozszerzenie spektrum dźwięków wydobywanych z instrumentów, indywidualizm oraz rzetelny warsztat artystyczny (też akademicki) muzyków przemieniają ich koncerty w pełne dynamiki, zaskakujące wydarzenia. Czerpią oni ze swoich free jazzowych doświadczeń. Zauważalna jest otwartość na przypadek, przy jednoczesnej niezachwianej konsekwencji w prowadzeniu dźwięku oraz dialogu podjętym z pozostałymi twórcami. 
 
kishfsehfskhfskf1Ignaz Schick przedstawił się już publiczności Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na koncertach Trio Perlonex oraz w duecie z Jackiem Staniszewskim. Koncerty te charakteryzowało skupienie i precyzja w kreowaniu dźwięków, co w przypadku Trio Perlonex zaowocowało niezwykłą koncentracją i wymianą energii pomiędzy artystami. Z kolei występ ze Staniszewskim przybrał formę eksplozji. Schick wykorzystał jako źródło dźwięku preparowany gramofon, kable, urządzenia piezoelektryczne, szumy i noise’y z konsolety, przesterowane filtry basowe. Ekstremalnie wysokie częstotliwości poddawał rozmaitym manipulacjom. Na tak zwane przez niego „powierzchnie obrotowe” (preparowane gramofony) rzucał małe papierki, metalowe krążki, nakładał na nie plastikowe tabliczki, poruszał ramieniem z igłą, obstukiwał obudowę i.t.d.

DeCollage3 jest wyrazem wzrastającego przez lata sceptycyzmu muzyka związanego z saksofonem altowym  wobec technologii cyfrowej i komputerów.

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk

Dodaj komentarz