• 2006-06-24

Wystawa Grzegorza Bednarskiego

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie gości aktualnie wystawę Grzegorza Bednarskiego pt. "Piekło według Dantego". Jest to pierwsza pełna prezentacja prac artysty zainspirowanych lekturą Boskiej Komedii, kóra będzie prezenowana w Szczecinie do końca lipca.

Zgromadzone w katalogu i na wystawie prace nie były dotąd przedmiotem indywidualnej wystawy, choć niektóre z nich artysta pokazywał przy okazji różnych prezentacji swej twórczości. Chociaż część rysunków artysty do Dantego uległa rozproszeniu, ukazany na wystawie materiał (w katalogu wsparty dodatkowo dokumentacją fotograficzną zaginionych prac) pozwala na w miarę obiektywną ocenę całego cyklu, złożonego z około setki pasteli, akwafort i rysunków.

Prace Grzegorza Bednarskiego do Boskiej Komedii niemal w całości odnoszą się do Piekła. Nie dziwi to specjalnie, gdyż właśnie pierwsza część poematu zawsze najbardziej inspirowała ilustratorów tego dzieła (na przykład Blake, Doré) i można powiedzieć, że tylko marginalnie szukali oni artystycznych podniet w Czyśćcu czy w Raju. Także Bednarski poza Piekło niemal nie wyszedł; w dwóch tylko pastelach nawiązał do Czyśćca; w rajskie kręgi nawet nie wkroczył.

Dodaj komentarz