• 2006-06-24

Sztuka przetrwania (na marginesie)

22 czerwca w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi odbył się wernisaż wystawy pt. Sztuka przetrwania (na marginesie) w której udział biorą: Magdalena Moskwa, Paweł Hajncel, Zbigniew Nowicki, Marek Domański i Paweł Maciak.

Artyści są absolwentami łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, niektórzy również związali się z Akademią zawodowo, prowadząc zajęcia ze studentami.

Reprezentują dojrzałe postawy twórcze, które w środowisku łódzkim, a także ogólnopolskim spotykają się z zainteresowaniem i uznaniem. W swoich poszukiwaniach artystycznych wykorzystują różnorodne media, zajmują się malarstwem, fotografią, także otworkową, sztuką wideo i instalacją.

Tytuł wystawy "Sztuka przetrwania (na marginesie)" oddaje stan, w jakim obecnie się znajdują, trudności związane z realizacją założonych wcześniej celów, zachowaniem postawy twórczej i uprawianiem tego zawodu, jeśli traktuje się go poważnie i wciąż winduje poziom swoich dokonań.

Wystawie towarzyszy katalog z tekstem Jolanty Ciesielskiej.

Dodaj komentarz