Przestrzeń i religia

W Muzeum Architektury we Wrocławiu otwarta zostanie wystawa „Przestrzeń i religia. Europejskie tendencje w architekturze sakralnej Niemiec, Austrii i Polski”. Wystawa stanowi przegląd architektury sakralnej od 1989 roku i jest związana z ważnym problemem zeświecczenia czy też odnowy religijnej współczesnych społeczeństw, inicjując tym samym dyskusję o tożsamości Europy.

Na wystawie pokazano, oprócz nowych budowli, także typowe dla wspomnianego okresu przykłady przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów, kaplice szpitalne. Głównym tematem tej wystawy są dzieła o wysokiej jakości architektonicznej, innowacyjne pod względem duszpasterskim oraz rozwiązania uwzględniające nowe aspekty gospodarki nieruchomościami czy prawa kościelnego. Na podstawie modeli, szkiców i fotografii udokumentowano na wybranych przykładach reprezentatywne dla architektury sakralnej dzieła, powstałe w ostatnim ćwierćwieczu.

Budowle kościelne, jako miejsca kultu, są świadectwem żywotności Kościoła oraz przejawem europejskiego dziedzictwa kulturowego z całą jego rozległą tradycją. Przedstawione budowle są elementami współczesnej dyskusji o architekturze, w której padają pytania nie tylko o jakość artystyczną, lecz także o uzasadnienia teologiczne i społeczne.

Wystawa Przestrzeń i religia była pokazywana w Europie przez cały rok. Pierwszym miejscem jej prezentacji była Kunsthalle w Krems (Austria), następnym – Stiftung St. Matthäus w Berlinie, obecnie zostanie otwarta w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Wystawie towarzyszy książka Raum und Religion. Europäische Positionen im Sakralbau,  pod redakcją Marcusa Nitschke. Książka zawiera artykuły autorstwa Sabine Kraft (Marburg), Franciski Leeb (Krems/Wien), Marcusa Nitschke (Berlin), Cezarego Wąsa (Wrocław) i Waltera Zschokke (Wien) i można ją nabyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Wernisaż odbędzie się 30.06.06 o godz. 17.00. Wystawa czynna dla zwiedzających do 3.09.2006.

Kurator wystawy: dr Cezary Wąs (Muzeum Architektury we Wrocławiu) oraz dr Markus Nitschke (ORTE).

Dodaj komentarz