• 2006-06-24

Ars Erotica

W poznańskiej galerii Ventzi otwarto ekspozycję nawiązującą do szeroko pojętego zagadnienia "Ars Erotica". Jedną z głównych idei wystawy jest zebranie perełek współczesnej sztuki polskiej i wschodnioeuropejskiej inspirowanej wątkami erotycznymi.

Na wystawie swoje prace prezentują twórcy, którzy regularnie nawiązują w swej twórczości do wątków erotycznych. Są to: Waldemar Świerzy, Andrzej Pągowski, Grzegorz Marszałek, Elżbieta Radzikowska, Tomasz Sętowski, Ventzislav Piriankov, Vahan Bego, Vladimir Bludnik i Vyacheslav Boretsky. Ekspozycja składa się z prac malarskich, rysunków, ekspresyjnych szkiców oraz rzeźb.

Sztuka w swej naturze bliska jest tzw. ars erotica, czy ars amandi, naukom i doświadczeniom kultur Wschodu o rozkoszy i zmysłowości. W przeciwieństwie do charakterystycznej dla Zachodu scientia seksualis (nauce o seksualności) będącej raczej teoretyczną przestrogą opartą na moralności i praktyce wyznań czy spowiedzi, ars erotica wypływa z doświadczeń odkrywających w erotyzmie źródło przyjemności, estetyki, świętości czy odwrotnie – demoniczności.

Ars Erotica koncentruje się przede wszystkim na charakterystycznym ludzkim fenomenie, na czymś czym się zajmujemy, z czego odczuwamy radość, czego pożądamy. W świecie artystycznym, podobnie jak w kulturach Wschodu, nie jest to wstydliwa sfera tabu, lecz poza rozkoszą źródło nieodpartej mocy i wolności.

Tematyka ta pojawia się w twórczości artystów regularnie na przestrzeni dziejów sztuki, natomiast we współczesnej historii aranżowane są znaczące wystawy i konkursy o takim tytule.

Wystawa Ars Erotica potrwa do 15 lipca b.r.

Dodaj komentarz