Identyczne bliźnięta (3)

Od 22 czerwca Łódź Kaliska prezentować będzie w warszawskiej galerii Program swój najnowszy projekt pt. Identyczne bliźnięta (3). Z tej okazji Marek Janiak napisał manifest towarzyszący wydarzeniu.

doradzaniemale_485

Manifest 0506
Identyczne bliźnięta trzy

Identyczność – jedność – tożsamość

Identyczność ciał
Identyczność głów
Identyczność dusz

Naród to identyczność
Idealna krystaliczność

To jest jego tożsamość
Tożsamość to jedność

Naród to sieć krystaliczna*
Krystaliczność to regularność
Regularność to piękno

Sztuka musi być piękna
I Naród musi być piękny
Sztuka musi być jednakowa
I Naród musi być jednakowy
To patriotyzm
Naród to tożsamość
Tożsamość to jedność dwoistości
Dwoistość jedności to oddech
Oddech to postęp
Postęp to roz(d)wój

Trzeba dążyć potęgą Narodu
By dwoistość była troista

Jak rodzina

Wszystkie rodziny powinny być
Identyczne i troiste. (przynajmniej)
Bo to jest ich jedność
I jedność Narodu
               Troista
Jednakowość to szczęście
Porozumienie i miłość
Brak konfliktów i spójność

Spójność to truizm
Truizm to kryształ
Kryształ to naród
Naród to truizm

Czas dokonać drobnych zmian
Łódź Kaliska
Marek Janiak 05.06

*Sieć krystaliczna -sieć przestrzenna występująca w ciałach krystalicznych, w których cząsteczki będące elementami budowy są regularnie ułożone w przestrzeni, w okresowo powtarzających się odstępach

wernisaż: 22 czerwca godz. 19.00
finisaż: 4 lipca godz. 19.00
Kurator: Aneta Marcinkowska-Muszyńska

Galeria Program
Ul. Gen. Andersa 20
Warszawa

Dodaj komentarz