• 2006-04-28

Andrzej Wasilewski, TRANSFUZJA_#01 (betatest)

Wystawa prezentująca instalację TRANSFUZJA_#01 (betatest) Andrzeja Wasilewskiego zaprezentowana zostanie w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Instalacja Andrzeja Wasilewskiego TRANSFUZJA_#01 (betatest) jest mechanizmem wielofunkcyjnym, składającym się z odtwarzaczy obrazów i dźwięku, czujników ruchu, urządzenia do pomiaru drgań, systemu hydrauliki płynów fizjologicznych. Cały układ stwarza autonomiczną, wpisaną w przestrzeń galerii machinę reagującą na uczestnika/widza, ukrywając obraz istotny. Aby go dostrzec, wymagany jest bezruch – chwila uważniejszego spojrzenia, koncentracja.. Kluczowa jest reakcja i współuczestnictwo widza, jest to konieczne do rozpoczęcia drogi do ukrytego.
W pracy Andrzeja Wasilewskiego, tym ukrytym jest projekcja współodpowiedzialności wyrażonej w postaci buntu. Forma, jaką przyjął bunt – samospalenie, okazał się z racjonalnego punktu widzenia – bezowocna, z moralnego – konieczna. Wydaje się, że uderzająca konsekwentność nie pozwala przybrać postawy obojętności. Jednak krzyk ofiar w świecie mas-mediów jest cichym szeptem. Czy stać nas na przełamanie zasłon? Na to pytanie każdy z nas może sobie odpowiedzieć poprzez przeprowadzeniu testu Transfuzji. Instalacja jest próbą uwrażliwienia odbiorcy. Uwrażliwianie dokonywanego przez obarczenie współodpowiedzialnością i uświadomieniem współuczestnictwa.

Jak pisze sam artysta „Ilość informacji, jaką musi przyswoić ludzki mózg, wpływa na zagubienie ich treści. Obrazy transmitowane, drukowane, reprodukowane, powielane, rozsadzające megabajtami danych węzły sieci… zatracają w tym procesie swoje desygnaty – odklejają się od własnych znaczeń. Człowiek mając możliwość dostępu do wszystkiego, poprzez wielość sygnałów, tak naprawdę nie potrafi dokonać selekcji. Rzeczy istotne mieszają się z tym, co miałkie, bzdura urasta do rangi sensu, koszmar dziejący się tuż u bram „lepszego świata zachodu” dociera gdzieś poprzez szpary tej absolutnie doskonałej konstrukcji oblepionej obrazami – drogowskazami przyjemniejszego życia.
W konsekwencji występują ogniska zapalne – bezkompromisowe postawy niezgody z dystansu, jawiące się jak śmieszne iskrzenia ma mapie kanałów informacyjnych.
Tak sprawnie funkcjonująca maszyneria, dzięki swoim dobrodziejstwom, zdobyczom cywilizacyjnym, przystąpi do reanimacji – ugaszania pożaru buntu.”

kurator: Mariusz Knorowski

Andrzej Wasilewski ur. w 1975 r. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom w 2000 roku. Zajmuje się instalacją, aranżacjami przestrzennymi, obiektami, działaniami efemerycznymi, rysunkiem.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galeria Oranżeria
Wernisaż: 29 kwietnia br., o godzinie 14.00

Dodaj komentarz