• 2006-04-26

REP (Rewolucyjnyj Eksperymentalnyj Prostir)

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na wystawę zbiorową ukraińskiej grupy REP  (Rewolucyjnyj Eksperymentalnyj Prostir / Rewolucyjna Przestrzeń Eksperymentalna) pt. Interwencja.
 
 
Grupa młodych artystów RЕP (Rewolucyjnyj Eksperymentalnyj Prostir / Rewolucyjna Przestrzeń Eksperymentalna) powstała w otwartej pracowni twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej przy Akademii Kijowsko-Mohylańskiej pod koniec 2004 podczas wydarzeń Pomarańczowej Rewolucji i rozpoczęła działalność od ulicznych ekspozycji w wyjątkowym środowisku rewolucyjnym.
Artyści zrealizowali wystawy: Zdezorientowani, projekt publiczny Ukraiński Ermitaż oraz projekt Otwarte Laboratorium, podczas którego pracowali i nawiązywali kontakt z odwiedzającymi: odbywały się indywidualne pokazy członków grupy, a także zaproszonych gości (muzyczny performance Joela Gripa i Andreasa Werliina ze Szwecji i wystawa rosyjskiej grupy artystów Radek). Najpełniejszą prezentacją twórczości wszystkich członków grupy była wielka wystawa Kontrola.
W 2005 grupę RЕP wybrano na reprezentanta Ukrainy na 51. Biennale w Wenecji.  Niebawem jednak decyzja jury została anulowana przez Ministerstwo Kultury. Grupa RЕP przeprowadziła pod Sekretariatem Prezydenta akcję protestacyjną przeciwko korupcyjnym działaniom Ministerstwa.
Od tamtej pory jednym z najważniejszych kierunków działalności grupy stały się akcje artystyczne pod postacią mityngów politycznych, a elementem ideologii grupy – bycie w opozycji wobec oficjalnej ukraińskiej polityki kulturalnej z jej nastawieniem na prowincjonalizację i separację od dzisiejszej, globalnej historii kultury.
W marcu 2006, w czasie ostatniej kampanii wyborczej na Majdanie Niezależności, grupa przeprowadziła artystyczną akcję agitacyjną na rzecz odnowy kulturalnej Ukrainy konkurując z agitatorami partyjnymi.
Dokumentacja wideo akcji Interwencja stanowi ostatni projekt grupy zrealizowany w ramach rezydentury w CSW w Kijowie.
Obecnie grupa RЕP bierze udział w międzynarodowych projektach artystycznych. W ukraińskich i zagranicznych galeriach odbywają się prezentacje indywidualnych i zbiorowych projektów członków grupy.

Artyści grupy REP:
Ołesia Chomenko, Wołodymyr Kuznecow, Mykyta Kadan, Żanna Kadyrova, Ksenia Hnyłycka, Łada Nakoneczna
 
Wystawa inauguruje Festiwal Nowej Sztuki Ukraińskiej „24 hours.UA”
 

Kurator wystawy: Jerzy Onuch
Kurator projektu: Antonina Denysiuk
Kurator ze strony CSW: Anna Rakowska
Otwarcie wystawy: piątek 28 kwietnia, godz. 18.00, Piwnice Zamku
Wystawa czynna do 14.05.2006

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski , Warszawa

Dodaj komentarz